Vennootschapsbelasting (vpb)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 26 jul 2023
1 min lezen
English version

Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een bv of nv? Dan moet u voor uw bedrijf aangifte vennootschapsbelasting (vpb) doen.

Wat is vennootschapsbelasting?

De vennootschapsbelasting is een belasting over de belastbare winst. Uw bedrijf betaalt vennootschapsbelasting (vpb) over de belastbare winst in een boekjaar. U kunt verliezen verrekenen met de winst.

Vaak is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar. Een gebroken boekjaar (bijvoorbeeld van mei tot en met april) mag ook. Het boekjaar voor de aangifte vpb moet gelijk zijn aan het boekjaar in de statuten van de vennootschap.

Wie moet aangifte vennootschapsbelasting doen?

Rechtsvormen zoals een bv en een nv moeten altijd aangifte vennootschapsbelasting doen.

Een stichting of vereniging moet soms aangifte vennootschapsbelasting doen. Afhankelijk van de hoogte van uw winst kunt u vrijstelling krijgen.

Natuurlijke personen zoals eenmanszaken betalen belasting over de winst via de inkomstenbelasting en vallen dus niet onder de vennootschapsbelasting.

Vennootschapsbelasting verrekenen

Voor het berekenen van de winst voor de vennootschapsbelasting gelden ongeveer dezelfde regels als voor de inkomstenbelasting. U mag verliezen verrekenen met de winst. U kunt verliezen verrekenen met toekomstige winsten (carry forward) of met winst uit het voorgaande jaar (carry back). U verrekent een verlies eerst met de winst van het voorgaande jaar (carry back). Kan dat niet? Dan mag u het verlies verrekenen met winsten van toekomstige jaren. Soms gelden speciale voorwaarden voor het verrekenen van verliezen. Bekijk de 3 situaties waarvoor dat geldt.

U mag betaalde kansspelbelasting en dividendbelasting (de zogenaamde voorheffingen) verrekenen tot maximaal het bedrag dat u aan vpb moet betalen.

Winst onderbrengen in innovatiebox

Zijn uw activiteiten vernieuwend en maakt u winst? Dan kunt u de winst uit die activiteiten bij uw aangifte vpb mogelijk opgeven in een speciale tariefbox: de innovatiebox. U betaalt dan minder vennootschapsbelasting over deze winst.

Heeft u een groot bedrijf? Dan gelden extra voorwaarden. U heeft bijvoorbeeld een octrooi (of een van de alternatieven) nodig om de innovatiebox te mogen gebruiken.

Aangifte en tarieven vennootschapsbelasting

U doet elk jaar na afloop van het boekjaar aangifte vennootschapsbelasting. Dit doet u digitaal. Dit zijn de tarieven voor de vennootschapsbelasting (vpb-tarief).

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan: