Vennootschapsbelasting (vpb)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een bv of nv? Dan moet u voor uw bedrijf aangifte vennootschapsbelastingExterne link (vpb) doen. De vennootschapsbelasting is een belasting over de belastbare winst. Ook een stichting of vereniging moet soms aangifte vennootschapsbelasting doen. Afhankelijk van de hoogte van de winst geldt een vrijstellingExterne link.

Afdragen over belastbare winst

Uw bedrijf betaalt vennootschapsbelasting (vpb) over de belastbare winst in een boekjaar. De winst kan nog verminderd worden als uw onderneming verliezen kan verrekenen. Vaak is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar. Maar een gebroken boekjaar (bijvoorbeeld van mei tot en met april) is binnen de vennootschapsbelasting ook toegestaan. Het boekjaar voor de aangifte vennootschapsbelasting moet gelijk zijn aan het boekjaar in de statuten van de vennootschap.

Carry back en carry forward

U mag verliezen met toekomstige winsten of winst uit het verleden verrekenenExterne link. U verrekent binnnen de vennootschapsbelasting (vpb) een verlies eerst met de winst van het voorgaande jaar (carry back). Kan dat niet? Dan mag u het verlies verrekenen met winsten van toekomstige jaren (carry forward). Deze voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot 6 jaar. Voor het berekenen van de winst voor de vennootschapsbelasting gelden in grote lijnen dezelfde regels als voor de inkomstenbelasting.

Winst bij vpb onderbrengen in innovatiebox

Zijn uw activiteiten vernieuwend? En maakt u winst? Dan kunt u de winst uit die activiteiten bij uw aangifte vennootschapsbelasting mogelijk onderbrengen in een speciale tariefbox: de innovatieboxExterne link. U betaalt dan minder belasting. Voorwaarde is wel dat u een octrooi of een buitenlands patent hebt of dat u gebruik maakt van de WBSO-regeling.

Aangifte vennootschapsbelasting doen

De aangifte vennootschapsbelasting doet u jaarlijks, na afloop van het boekjaar van de onderneming. De aangifte vennootschapsbelasting doet u digitaal. De tarieven voor de vennootschapsbelasting (vpb-tarief) vindt u op de website van de BelastingdienstExterne link. Het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) gaat in 2019-2021 in 3 jaarlijkse stappen omlaagExterne link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst