Vergunning aanvragen voor een speelautomaat of speelautomatenhal

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap

Wilt u in uw horecaonderneming een speelautomaatExternal link plaatsen? Dan heeft u mogelijk 2 vergunningen nodig: een exploitatievergunning van de Kansspelautoriteit en een aanwezigheidsvergunning van de gemeente. Voor het exploiteren van een speelautomatenhal heeft u ook een vergunning van de gemeente nodig. In de modeltoelatingExternal link staat welke speelautomaat u mag opstellen.

Aanwezigheidsvergunning kansspelautomaten

Er zijn 2 soorten speelautomaten: kansspelautomaten en behendigheidsautomatenExternal link. Voor het plaatsen van een kansspelautomaatExternal link in een horecaonderneming is een aanwezigheidsvergunning van de gemeente verplicht, voor een behendigheidsautomaatExternal link niet. Voor iedere andere locatie of vestiging van uw horecaonderneming heeft u een aparte vergunning nodig.

Wijzigingen melden bij de gemeente

Tussentijdse veranderingen, bijvoorbeeld in de exploitatie of in het aantal kansspelautomaten, moet u schriftelijk melden bij de gemeente. Het kan zijn dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen of uw vergunning moet laten wijzigen.

Exploitatievergunning voor speelautomaten

Voor het uitbaten (exploiteren) van een behendigheidsautomaat of een kansspelautomaat is een exploitatievergunningExternal link nodig. Aan de vergunning zijn eisen verbonden over de inrichting van uw bedrijf en het gedrag van de aanvrager, beheerder en bedrijfsleider. Als vergunninghouder moet u jaarlijks de adressen doorgeven van de horecalocaties waar u speelautomaten heeft staan.

Vergunning voor speelautomatenhal aanvragen

Als u een speelautomatenhal wilt exploiteren, heeft u een vergunning speelautomatenhal nodig van de gemeente. Deze vergunning bestaat uit de exploitatievergunning speelautomaten en de aanwezigheidsvergunning speelautomaten. Beide vergunningen kunt u vaak met één formulier aanvragen. De meeste gemeenten hanteren een maximumaantal speelhallen. Informatie over vestigingseisen en het maximum aantal hallen vindt u in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van uw gemeente.

Opleiding voor beheerder van speelautomatenhal

Als beheerder of bedrijfsleider van een speelautomatenhal moet u beschikken over een Wettelijk Bewijsstuk. Het Wettelijk Bewijsstuk krijgt u als u een cursus kansspelproblematiek niveau 2 heeft afgerond. Voor uw personeel is een cursus kansspelproblematiek niveau 1 voldoende. Voor beide niveaus geldt dat de cursus binnen 1 jaar na de datum van indiensttreding is afgerond.

Betaalmogelijkheden speelautomaten

In uw horecaonderneming of speelhal mogen klanten betalen met muntgeld of papiergeld tot € 50. In speelhallen kunt u ook gebruikmaken van een elektronisch betaalsysteem (cashless play). Uw klanten hebben dan een chip- of smartcard. Hiermee bedienen zij de speelautomaten. U heeft hiervoor een ontheffing nodig. Deze vraagt u aanExternal link bij de Kansspelautoriteit.

Digitaal exploitatievergunning aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de exploitatievergunning digitaal aanvragen bij de Kansspelautoriteit. De aanwezigheidsvergunning en de vergunning speelautomatenhal kunt u met de berichtenbox aanvragen bij de gemeente. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven