Dit artikel is gerelateerd aan:

Verrekenbare verliezen beperkt vanaf 2021

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Ingangsdatum: 1 januari 2021

Wat is er veranderd?

Bedrijven kunnen verliezen lijden als een dochteronderneming stopt (liquidatieverlies) of een bedrijfsactiviteit in het buitenland stopt (stakingsverlies). Bedrijven mogen deze verliezen nu in veel gevallen aftrekken van de winst die zij in Nederland maken. Het kabinet vindt deze mogelijkheid op sommige punten te ruim. Daarom worden de voorwaarden aangescherpt per 2021.

Vanaf 1 januari 2021 gelden de volgende nieuwe voorwaarden:

  • Beperking in de tijd: Een liquidatie- of stakingsverlies moet binnen een termijn van 3 jaar na het moment van staken zijn genomen (nu: geen termijn)
  • Beperking in herkomst: Alleen liquidatie- of stakingsverliezen uit de EU of de EER zijn aftrekbaar (nu: wereldwijd).
  • Beperking in verbondenheid (alleen van toepassing bij liquidatieverliezen): liquidatieverliezen zijn alleen aftrekbaar bij voldoende zeggenschap in de dochteronderneming, meestal is dit een belang van 50% (nu: minimaal 5% belang).

De beperking in herkomst en de beperking in verbondenheid zijn alleen gelden als het liquidatie- of stakingsverlies groter is dan € 5 miljoen. Hierdoor worden alleen grote liquidatieen stakingsverliezen door deze nieuwe beperkingen geraakt.

Voor wie?

  • ondernemers die winsten en verliezen willen verrekenen voor de vennootschapsbelasting (vpb).

Wanneer?

De wijziging is ingegaan op 1 januari 2021.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven