Vroegefasefinanciering (VFF)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

< 1 min lezen

Bent u een mkb’er, innovatieve starter of academische, HBO of TO2 starter? Dan kunt u Vroegefasefinanciering (VFF) aanvragen. Met deze lening kunt u uw idee van de planfase in de startfase brengen.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • U bent mkb’er, innovatieve starter of een academische, HBO of TO2 starter verbonden aan een universiteit, hogeschool of academisch ziekenhuis.
  • Uit uw businessplan blijkt dat u substantieel gaat groeien.
  • U heeft een intentieverklaring van een toekomstig investeerder voor minimaal hetzelfde bedrag als wat u aan subsidie vraagt.
  • U maakt een vernieuwingsplan of vroegefaseplan dat zich richt op de eisen van uw toekomstig investeerder.

U voldoet daarnaast aan de:

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt als mkb’er en innovatieve starter eerst een quickscan invullen. Daarna kunt u Vroegefasefinanciering aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van 1 januari tot 31 december 2021, 17.00 uur.

Academische, HBO of TO2 starters konden tot 8 april (14.00 uur) een Vroegefasefinanciering aanvragen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland