Vuurwerk opslaan, vervoeren, verkopen of afsteken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 2 min lezen
Er zijn regels voor het opslaan, het vervoeren, het verkopen en het afsteken van consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. Lees hier wat u moet doen

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Er zijn regels voor het opslaan, het vervoeren, het verkopen en het afsteken van consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk. Deze regels staan in het Vuurwerkbesluit.

  Wilt u vuurwerk opslaan?

  • Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Dan doet u een melding milieubeheer. Dit doet u bij de gemeente waar u het vuurwerk wilt opslaan. De melding doet u schriftelijk, ten minste 4 weken van tevoren.
  • Wilt u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor milieu nodig. U moet ook een actief veiligheidsbeleid hebben. U heeft in sommige gevallen ook een omgevingsvergunning nodig voor de bouw van uw opslagruimte of voor het brandveilig gebruiken van uw gebouw.
  • Wilt u meer dan 200.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Dan moet u een veiligheidsrapport maken.
  • Wilt u professioneel vuurwerk opslaan? Dan heeft u altijd een omgevingsvergunning voor milieu nodig.

  U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren welke regels voor uw bedrijf gelden.

  Bewijs van aansprakelijkheidsdekking bij opslag

  Beheert u een ruimte waar u professioneel vuurwerk, wel of niet tegelijk met consumentenvuurwerk, opslaat of bewerkt? Dan moet u een voldoende gedekte aansprakelijkheidsverzekering hebben. U moet een schriftelijk bewijs van deze verzekering aan de provincie geven.

  Wilt u vuurwerk vervoeren?

  U mag alleen vuurwerk vervoeren als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de classificatiecode van het vuurwerk heeft geautoriseerd. Daarvoor moet:

  • de classificatie van de fabrikant hetzelfde zijn als de classificatie op de ADR-lijst
  • TNO bevestigen of de classificatie klopt of een classificatie geven na een test.

  Invoer, uitvoer en terbeschikkingstelling van vuurwerk moet u altijd melden bij ILT.

  Wilt u consumentenvuurwerk verkopen?

  U mag alleen vuurwerk verkopen tijdens 3 aangewezen dagen vlak voor de jaarwisseling. Hiervoor heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Per levering mag u niet meer dan 25 kilo vuurwerk verkopen. In de verkoopruimte mag u maximaal 500 kilo vuurwerk hebben liggen.

  Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan vuurwerk, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is het vuurwerk al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

  Verboden consumentenvuurwerk

  Het is verboden om het volgende vuurwerk te verkopen aan consumenten:

  • babypijltjes
  • romeinse kaarsen
  • enkelschotsbuizen (single shots)
  • knalvuurwerk (rotjes)
  • knalstrengen (Chinese rollen)
  • vuurpijlen

  Wilt u professioneel vuurwerk afsteken?

  Professioneel vuurwerk (evenementen- en theatervuurwerk) is zwaarder dan consumentenvuurwerk. Wilt u professioneel vuurwerk afsteken tijdens een vuurwerkshow of evenement? Daarvoor gelden verschillende eisen. Alleen gecertificeerde deskundigen mogen professioneel vuurwerk afsteken. U moet een bedrijfsvergunning (toepassingsvergunning) hebben. Deze vraagt u aan bij de Omgevingsdienst in uw regio.

  Ook heeft u een ontbrandingstoestemming van de provincie nodig. De provincie stelt eisen aan blusmiddelen, veiligheidsafstanden, verpakkingen, vervoer en vuurwerk dat niet is afgegaan. Steekt u minder dan 20 kilo theatervuurwerk of minder dan 200 kilo consumentenvuurwerk af? Dan is een ontbrandingsmelding bij de provincie voldoende.

  Ontbrandingstoestemming aanvragen met de berichtenbox

  Bij de provincie Noord-Brabant kunt u de ontbrandingstoestemming digitaal aanvragen met de berichtenbox. Dat geldt ook voor de ontbrandingsmelding en het bewijs van aansprakelijkheidsdekking bij opslag. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven