Wapens en munitie bezitten of verhandelen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 2 min lezen

In Nederland mag u geen (vuur)wapens en munitie bezitten. Ook is het verboden wapens te gebruiken. Voor sommige wapens geldt een uitzondering, maar dan heeft u wel een wapenvergunning nodig.

Verboden wapens

Op de lijst van verboden wapens staan onder meer:

 • vuurwapens
 • niet-vuurwapens zoals messen
 • nepwapens (speelgoedwapens met een CE-keurmerk voor kinderen onder de 14 jaar vallen hier niet onder)

Voor airsoftwapens (veer-, gas- of luchtdrukwapens) gelden aparte regels. Ook gelden er bijzondere regels voor 'categorie IV-wapens'. Dit zijn wapens die meerderjarigen wel mogen bezitten, maar waarmee sommige handelingen verboden zijn. Bijvoorbeeld zwaarden en kruisbogen.

Wapenvergunning verplicht

Wilt u wel een wapen hebben en gebruiken? U bent bijvoorbeeld jager of u bent sportschutter. Dan heef u een wapenvergunning nodig. Er zijn verschillende soorten wapenvergunningen:

 • erkenning
 • verlof
 • ontheffing
 • consent

Voorwaarden voor een wapenvergunning

Wilt u een wapenvergunning aanvragen? U moet aan de voorwaarden voor een wapenvergunning voldoen. De voorwaarden hangen onder andere af van het soort wapen waar u de vergunning voor aanvraagt. U moet bewijzen dat u betrouwbaar bent en verantwoord met wapens kunt omgaan.

U moet voor een wapenvergunning de volgende stappen doorlopen:

 • U moet zich persoonlijk melden bij de politie (korpschef) in uw regio.
 • U moet meewerken aan een onderzoek naar uw geestelijke gesteldheid (e-screener).
 • U moet zorgen voor een veilige opslagplaats voor de wapens. De politie komt dit bij u controleren.
 • U moet 3 contactpersonen opgeven bij wie de politie informatie kan opvragen.
 • Als u de wapenvergunning krijgt, moet u die persoonlijk ophalen bij de politie.

Erkenning aanvragen

Voor het bedrijfsmatig omgaan met wapens (bijvoorbeeld verkoop, verhuur of reparatie) heeft u een erkenning nodig. U kunt deze erkenning aanvragen bij de korpschef van de politie in uw buurt.

Verlof aanvragen

Voor het hebben en vervoeren van een wapen of munitie heeft u een verlof nodig. Een verlof tot vervoer of een jachtakte vraagt u aan bij de korpschef van de politie in uw buurt.

Consent of uitvoervergunning aanvragen

Voor het invoeren, uitvoeren of doorvoeren van wapens en munitie heeft u een consent of uitvoervergunning nodig. U kunt consent aanvragen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

Ontheffing aanvragen

Een ontheffing is een individuele uitzondering op een wettelijk verbod. Een ontheffing vraagt u aan bij Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).

Biologische wapens

Biologische wapens zijn in Nederland verboden. Geen enkele onderneming mag biologische wapens ontwikkelen, produceren, in voorraad hebben, kopen of bezitten.

Digitaal vergunning aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de vergunning wapens en munitie digitaal aanvragen bij Politie Nederland, Justis of de CDIU. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1