Wapens en munitie bezitten of verhandelen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

In Nederland mag u geen (vuur)wapens en munitie bezitten. Ook is het verboden wapens te gebruiken. Voor sommige wapens geldt een uitzondering, maar dan heeft u wel een wapenvergunning nodig.

Verboden wapens

Op de lijst van verboden wapens staan onder meer:

 • vuurwapens
 • niet-vuurwapens zoals messen
 • pepperspray
 • nepwapens (speelgoedwapens met een CE-keurmerk voor kinderen onder de 14 jaar vallen hier niet onder)

Voor airsoftwapens (veer-, gas- of luchtdrukwapens) gelden aparte regels. Ook gelden er bijzondere regels voor 'categorie IV-wapens'. Dit zijn wapens die meerderjarigen wel mogen bezitten, maar waarmee sommige handelingen verboden zijn. Bijvoorbeeld zwaarden en kruisbogen.

Wapenvergunning verplicht

Wilt u wel een wapen hebben en gebruiken? U bent bijvoorbeeld jager of sportschutter. Dan heeft u een wapenvergunning nodig. Er zijn verschillende soorten wapenvergunningen:

 • erkenning
 • verlof
 • ontheffing
 • consent

Voorwaarden voor een wapenvergunning

Wilt u een wapenvergunning aanvragen? U moet aan de voorwaarden voor een wapenvergunning voldoen. De voorwaarden hangen onder meer af van het soort wapen waar u de vergunning voor aanvraagt. U moet altijd een redelijk belang hebben om een wapen te bezitten. U heeft voor uw werk bijvoorbeeld een verdovingsgeweer nodig om dieren te verdoven. U moet bewijzen dat u betrouwbaar bent en verantwoord met wapens kunt omgaan.

U moet voor een wapenvergunning de volgende stappen doorlopen:

 • U moet zich persoonlijk melden bij de politie (korpschef) in uw regio.
 • U moet een WM32 Inlichtingenformulier invullen om na te gaan of u betrouwbaar en geestelijk stabiel bent.
 • U moet 3 contactpersonen opgeven bij wie de politie informatie kan opvragen.
 • U moet zorgen voor een veilige opslagplaats voor de wapens. De politie komt dit bij u controleren.
 • Als u de wapenvergunning krijgt, moet u die persoonlijk ophalen bij de politie.

Erkenning aanvragen

Voor het bedrijfsmatig omgaan met wapens (bijvoorbeeld verkoop, verhuur of reparatie) heeft u een erkenning nodig. U kunt deze erkenning aanvragen bij de korpschef van de politie in uw buurt.

Verlof aanvragen

Voor het hebben en vervoeren van een wapen of munitie heeft u een verlof nodig. Een verlof tot vervoer of een jachtakte vraagt u aan bij de korpschef van de politie in uw buurt.

Consent of uitvoervergunning aanvragen

Voor het invoeren, uitvoeren of doorvoeren van wapens en munitie heeft u een consent of uitvoervergunning nodig. U kunt consent aanvragen bij de Centrale Dienst voor In- en Uitvoer (CDIU).

Ontheffing aanvragen

Een ontheffing is een individuele uitzondering op een wettelijk verbod. Een ontheffing vraagt u aan bij Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).

Biologische wapens

In Nederland zijn biologische wapens verboden. Geen enkele onderneming mag biologische wapens ontwikkelen, produceren, in voorraad hebben, kopen of bezitten.

Digitaal vergunning aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de vergunning wapens en munitie digitaal aanvragen bij Politie Nederland, Justis of de CDIU. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.