Waterstof: duurzame energie voor uw bedrijf

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
3 min lezen
English version

Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, wil de overheid gebruikmaken van waterstof als energiedrager. Lees over de mogelijkheden van waterstof. Bijvoorbeeld waterstof als brandstof in de transportsector.

Wat is waterstof?

Waterstof (scheikundige afkorting: H2) is een geurloos en kleurloos gas, dat niet in de natuur voorkomt. Het is een energiedrager, die eerst gemaakt moet worden. De manier waarop het gemaakt wordt, bepaalt hoe duurzaam waterstof is. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland moet verduurzamen. Waterstof als energiedrager moet daarbij helpen.

Verschil tussen grijze, blauwe en groene waterstof

De industrie produceert en gebruikt al heel lang waterstof. Dat is ‘grijze waterstof’. Die wordt gemaakt met fossiele brandstoffen. Daar komt CO2 bij vrij. De overheid wil daarom de productie van waterstof verduurzamen door:

  • het opvangen en opslaan van CO2 die vrijkomt bij de productie van waterstof met fossiele brandstoffen (dit heet blauwe waterstof)
  • waterstof te maken met duurzame elektriciteit, zoals met zonne- en windenergie, waarbij geen CO2 vrijkomt (dit heet groene waterstof)

Het is de bedoeling om steeds meer blauwe en groene waterstof te gaan gebruiken. Als grondstof voor de industrie en als duurzame brandstof.

Mogelijkheden voor gebruik van waterstof

De overheid wil de productie en het gebruik van duurzame waterstof verder ontwikkelen. Waterstof kent verschillende toepassingen:

Groene waterstof kan als brandstof worden gebruikt. Niet alleen voor (vracht)auto’s, bussen en werkvoertuigen, maar ook in de scheepvaart en luchtvaart. De komende jaren zullen steeds meer voertuigen waterstof als brandstof gaan gebruiken. In 2025 moet er een netwerkvan waterstoftankstations zijn dat heel Nederland dekt. Overweegt u om een auto op waterstof te kopen voor uw bedrijf? Check waar u waterstoftankstations in Nederland, België en Luxemburg (Benelux) vindt.

De overheid onderzoekt of Nederland het bestaande aardgasnetwerk kan gebruiken om gebouwen te verwarmen met waterstof. In plaats van aardgas moet er dan waterstof door de leidingen gaan stromen. Bijvoorbeeld voor gebouwen die we moeilijk elektrisch of met warmtenetten kunnen verwarmen.

De industrie kan duurzame waterstof gebruiken als grondstof voor chemische producten. Maar ook als vervanger voor aardgas. Voor het transport van waterstof naar grootverbruikers, wordt een landelijk waterstofnetwerk aangelegd. Dit netwerk moet bedrijven helpen over te stappen op duurzame waterstof.

Zonne- en windenergie leveren niet altijd dezelfde hoeveelheid energie. Om dat op te vangen, kan waterstof gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Dit heet flexibel regelbaar vermogen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van waterstof? Bekijk de praktijkvoorbeelden op de website van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Of zoek in de databank van de Topsector Energie naar innovatieve waterstofprojecten.

Subsidies en financiering voor waterstof

De overheid stimuleert het onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame waterstof en het uitbreiden van de productie. Hiervoor is geld beschikbaar. Bekijk bij RVO welke subsidies en regelingen er zijn voor uw waterstofproject. Er zijn subsidies voor waterstof, maar ook andere (fiscale) regelingen en Europese programma’s.

Certificeren van groene waterstof

Gebruikt uw bedrijf groene waterstof of krijgt u subsidie voor het maken groene waterstof? Met een certificaat toont u aan dat de waterstof is opgewekt uit groene stroom. Lees hoe certificeren werkt en aan welke eisen u moet voldoen.

Veiligheid en waterstof

In de industrie is veel kennis over veiligheid van waterstof. Bedrijven gebruiken het daar al langer op grote schaal. Buiten de industrie is het gebruik van waterstof nog vrij nieuw. Daarom werken verschillende partijen samen aan een Waterstof Veiligheid Innovatie Programma. Dit programma moet zorgen voor duidelijke regels en voorschriften. Bijvoorbeeld voor het parkeren van waterstofauto’s in parkeergarages. Of de veiligheid bij waterstoftankstations.

Wilt u een waterstofproject starten? Lees de Richtsnoeren voor veilig omgaan met waterstof. Dit zijn tijdelijke regels voor veiligheid in situaties waarin er nu nog geen wetgeving is. Bekijk ook de 3 factsheets over de veiligheid van waterstof van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Waterstof: samenwerken

Wilt u samenwerken met andere bedrijven aan waterstofprojecten? Er zijn verschillende mogelijkheden en netwerkorganisaties:

TKI Nieuw Gas is een Topconsortium (samenwerking) voor Kennis en Innovatie binnen de Nederlandse Topsector Energie. Het is een netwerkorganisatie met deelnemers uit de gas- en industriesector, kennisinstellingen en overheden.

Waterstof biedt ook internationaal kansen voor bedrijven. Het International Clean Energy Partnership (ICEP) zet zich in om de Nederlandse waterstofsector goed neer te zetten in het buitenland. Ook kunt u zich aansluiten bij het Platform Waterstof Internationaal (PWI).

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland