Brandstoffen verkopen of gebruiken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als u brandstoffen gebruikt of verkoopt, moet u ervoor zorgen dat deze niet in de lucht terechtkomen. De regels hiervoor staan in het ActiviteitenbesluitExterne link. Er zijn ook nog speciale regels voor de opslag, overslag en distributie van benzine en lpg.

Biobrandstoffen aanbieden

Brengt u brandstoffen voor het wegverkeer of mobiele machines op de markt? Dan moet u een bepaald percentage biobrandstoffenExterne link aanbieden. Biobrandstof wordt gemaakt uit plantaardig materiaal of afval.

E10-benzine

Bent u pomphouder van een pompstation met 2 of meer tankinstallaties? Dan moet uit minimaal de helft van de vulpistolen E10-benzine komen. E10 is een mengsel van 90% fossiele brandstof en maximaal 10% bio-ethanol. De andere helft van de vulpistolen is beschikbaar voor andere soorten benzine. Pomphouders met infrastructuur voor maar 1 soort benzine zijn vrij in de keuze wat zij willen verkopen.

Organische halogeenverbindingen in brandstoffen

Brandstoffen en grondstoffen voor brandstof mogen maar een bepaald gehalte aan organische halogeenverbindingen of polychloorbifenylen (pcb's) hebben.

Let op: De technische eisen in Nederland voor het organisch-halogeengehalte van (grondstoffen voor) brandstoffen zijn anders dan die van andere EU-lidstaten. Is een (grondstof voor) brandstof al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven