Brandstoffen verkopen of gebruiken

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezen

Als u brandstoffen gebruikt of verkoopt, moet u ervoor zorgen dat deze niet in de lucht terechtkomen. De regels hiervoor staan in het Activiteitenbesluit. Er zijn verschillende luchtvoorschriften voor tankstations die brandstof leveren aan:

Er zijn ook regels voor de opslag, overslag en distributie van benzine en lpg.

Biobrandstoffen aanbieden

Levert u brandstof aan motorvoertuigen voor op de weg? Dan moet u ieder jaar een bepaalde hoeveelheid biobrandstof op de markt brengen. Dit komt in het Register Energie voor Vervoer. Biobrandstof wordt gemaakt uit plantaardig materiaal of afval.

E10-benzine

Bent u pomphouder van een pompstation met 2 of meer tankinstallaties? Dan moet uit minimaal de helft van de vulpistolen E10-benzine komen. E10 is een mengsel van 90% fossiele brandstof en maximaal 10% bio-ethanol. Uit de andere helft van de vulpistolen mogen andere soorten benzine komen. Pomphouders met infrastructuur voor maar één soort benzine mogen zelf kiezen wat zij willen verkopen.

Brandstofstickers

Alle pomphouders in de EU moeten brandstofstickers op hun pompen plaatsen. Klanten weten zo welke brandstof zij kunnen tanken. Nieuwe voertuigen hebben ook een sticker waarop staat welke brandstof geschikt is voor het voertuig.

Brandstofprijzen vergelijken

Alle pomphouders in de EU moeten bij tankstations een brandstofprijsvergelijking laten zien. U moet een prijsvergelijking laten zien van deze brandstoffen (gemiddelde prijs per 100 km):

  • benzine
  • diesel
  • lpg
  • elektriciteit
  • waterstof
  • groen gas (cng)

Organische halogeenverbindingen in brandstoffen

Brandstoffen en grondstoffen voor brandstof mogen maar een bepaald gehalte aan organische halogeenverbindingen of polychloorbifenylen (pcb's) hebben.

Let op: De technische eisen in Nederland voor het organisch-halogeengehalte van (grondstoffen voor) brandstoffen zijn anders dan die van andere EU-lidstaten. Is een (grondstof voor) brandstof al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)