Brandstoffen verkopen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Verkoopt u brandstoffen? Dan moet u zich aan milieuregels houden. Deze regels staan in het Activiteitenbesluit milieubeheer. U moet ook alternatieve brandstoffen aanbieden.

Regels voor bodem en lucht

Brandstoffen mogen niet in de bodem of in de lucht terechtkomen. U moet zich aan deze regels houden:

Veiligheidsregels

Bij werken met brandstoffen is er brand- en explosiegevaar. Als u brandstoffen levert, moet u zich houden aan veiligheidsregels. Er zijn eisen voor bijvoorbeeld:

 • de constructie, plaatsing en uitvoering van de LPG-afleverinstallatie
 • keuringen, controle en onderhoud van de LPG-afleverinstallatie
 • bedrijfsvoering (toezicht, wat u doet bij calamiteiten, welke borden u moet plaatsen)
 • aflevering met een LPG-afleverautomaat
 • afstanden tussen de LPG-afleverinstallatie of de LPG tankwagen en andere objecten

Vergunningen

U heeft een milieuvergunning nodig voor:

 • een tankstation voor LNG of waterstof
 • een tankstation voor LPG
 • een onbemand tankstation op minder dan 20 meter van woningen of andere kwetsbare objecten

U kunt de milieuvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Let op: door de nieuwe Omgevingswet gaan de regels voor vergunningen veranderen.

Biobrandstoffen aanbieden

Levert u brandstof aan motorvoertuigen voor op de weg? Dan moet u ieder jaar een bepaalde hoeveelheid biobrandstof op de markt brengen. Dit komt in het Register Energie voor Vervoer. Biobrandstof wordt gemaakt uit plantaardig materiaal of afval.

E10-benzine aanbieden

Bent u pomphouder van een pompstation met 2 of meer tankinstallaties? Dan moet uit minimaal de helft van de vulpistolen E10-benzine komen. E10 heeft een hoger percentage biobrandstoffen, en is daardoor beter voor het klimaat. Uit de andere helft van de vulpistolen mogen andere soorten benzine komen. Pomphouders met infrastructuur voor maar 1 soort benzine mogen zelf kiezen wat zij willen verkopen.

Brandstofstickers plakken

Alle pomphouders in de EU moeten brandstofstickers op hun pompen plakken. Klanten weten zo ook in het buitenland welke brandstof zij kunnen tanken. Nieuwe voertuigen hebben een sticker waarop staat welke brandstof geschikt is voor het voertuig.

Brandstofprijzen vergelijken

Alle pomphouders in de EU moeten bij tankstations een brandstofprijsvergelijking laten zien. U moet een prijsvergelijking laten zien van deze brandstoffen (gemiddelde prijs per 100 km):

 • benzine
 • diesel
 • lpg
 • elektriciteit
 • waterstof
 • groen gas (cng)

Organische halogeenverbindingen in brandstoffen

Het is verboden om brandstoffen te gebruiken met:

 • een pcb-gehalte van meer dan 0,5 mg/kg per congeneer
 • een gehalte organische halogeenverbindingen van meer dan 50 mg/kg

Let op: De technische eisen in Nederland voor het organisch-halogeengehalte van (grondstoffen voor) brandstoffen zijn anders dan die van andere EU-lidstaten. Is een (grondstof voor) brandstof al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)