Werken met gevaarlijke stoffen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

Gevaarlijke stoffen zijn schadelijk voor mens of milieu. Bijvoorbeeld omdat ze explosief, giftig of kankerverwekkend zijn. Kunnen uw werknemers tijdens het werk blootgesteld worden aan gevaarlijke stoffen zoals asbest, explosieven of zuren? Dan moet u maatregelen nemen om die blootstelling zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. U moet hierbij de arbeidshygiënische strategie volgen.

Blootstelling beoordelen

Als uw werknemers in hun werk blootgesteld (kunnen) worden aan gevaarlijke stoffen, dan moet u die blootstelling beoordelen. Een deskundige kan de mate van blootstelling voor u meten, maar u kunt ook een schatting maken door een computermodel te gebruiken.

Een gevaarlijke stof kan op verschillende manieren in het lichaam komen. Bijvoorbeeld door het inademen, door de huid of het inslikken. Bij het beoordelen moet u daarmee rekening houden. Als de uitkomst van de meting hoger is dan de wettelijke grenswaarde, dan moet u maatregelen nemen.

Tests veilig werken met gevaarlijk stoffen

Weet u alles over veilig werken met gevaarlijke stoffen? Met de online test 'Hoe veilig werk jij?' leert u meer over de risico's op uw werkplek. De Stoffenmanager laat zien welke maatregelen u kunt nemen binnen uw bedrijf. Er zijn Stoffenmanagers voor verschillende branches. U kunt zelf beoordelen of uw werknemers gezond en veilig werken door de stappen van de Zelfinspectie Gevaarlijke stoffen te volgen.

Vervuilde grond en dieselmotoremissie

Met de CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ kunt u uw werknemers leren over mogelijke gevaren van werken met vervuilde grond. De uitlaatgassen van dieselmotoren worden dieselmotoremissie (DME) genoemd. In deze uitlaatgassen zit roet met kankerverwekkende stoffen. U moet voorkomen dat uw medewerkers in aanraking komen met DME. Is dat niet mogelijk? Dan moet de blootstelling zo klein mogelijk zijn.

Houtstof en kwartsstof

Bij zagen, schuren of schaven van hout komt houtstof vrij. Houtstof kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Houtstof kan ook explosief zijn. Bij het bewerken van kwartshoudend materiaal, zoals zagen van beton en frezen in bouwblokken, komt kwartsstof vrij. De blootstelling moet onder een wettelijke grenswaarde blijven. Voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet u de blootstelling aan houtstof en kwartsstof beoordelen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven