Personeel

Wetswijzigingen voor alle ondernemers

Moeten nog ingaan (14)

Ruimere mogelijkheden voor overwerk bij vaste contracten

Ingangsdatum: 1 januari 2025

Heeft u personeel? U gaat als werkgever minder AWf-premie (WW-premie) betalen voor overwerk van werknemers met een groot vast contract. Werknemers met een vast contract mogen tot 30% extra uren werken...

Lage-inkomensvoordeel (LIV) afgeschaft in 2025

Ingangsdatum: 1 januari 2025

Heeft u een werknemer die valt onder het lage-inkomensvoordeel (LIV)? Vanaf 1 januari 2025 vervalt het LIV. U krijgt dan geen tegemoetkoming meer in uw loonkosten. Een werknemer die valt onder het LIV...

Makkelijker om mensen met een arbeidsbeperking werk te bieden

Ingangsdatum: 1 januari 2025

Bent u een ondernemer met meer dan 25 werknemers? Het wordt straks simpeler en aantrekkelijker om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het kabinet wil daarvoor de banenafspraak en...

Geen loonkostenvoordeel (LKV) meer voor oudere werknemers

Ingangsdatum: 1 januari 2026

Bent u werkgever? En heeft of neemt u een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst? Vanaf 1 januari 2026 kunt u geen loonkostenvoordeel (LKV) meer krijgen. Dit geldt voor voor dienstbetrekkingen die...

Nieuwe regels voor werk door minderjarigen

Ingangsdatum: nog niet bekend

Heeft u personeel van de leeftijd 13 tot en met 15 jaar in dienst? De regels voor werk door minderjarigen veranderen. Voor bijbaantjes en vakantiewerk voor kinderen tussen de 13 en 15 jaar oud gaan de...

Eerder duidelijkheid over vervanging van zieke werknemer

Ingangsdatum: nog niet bekend

Bent u een mkb'er en is een van uw werknemers ziek? U weet straks eerder tot wanneer u de werkplek van een zieke werknemer beschikbaar moet houden. Zo kunt u sneller gaan zoeken naar vervanging van...

Positie van zzp’er wordt duidelijker

Ingangsdatum: Nog niet bekend

Werkt u zelfstandig (u bent zzp’er) of huurt u zelfstandigen in? De regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen worden duidelijker. U weet straks sneller of zelfstandige een klus mag doen...

Minimumloon gaat in juli 1,2% extra omhoog (Gaat niet door)

Ingangsdatum: verworpen

Let op: de wijziging gaat niet door. Dit wetsvoorstel is op 16 april 2024 door de Eerste Kamer verworpen. Vanaf 1 juli 2024 zou het wettelijk minimumloon omhooggaan. Het minimumloon wordt elk halfjaar...

Rouwverlof wettelijk vastgelegd

Ingangsdatum: nog niet bekend

Heeft u personeel? Uw werknemers kunnen door een overlijden te maken krijgen met rouw. Voor rouw als gevolg van een sterfgeval in een gezinssituatie, wordt rouwverlof in de wet vastgelegd. Werknemers...

Vertrouwenspersoon verplicht

Ingangsdatum: nog niet bekend

Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkomgeving voor uw personeel. U moet ongewenst gedrag en mentale arbeidsbelasting bij uw werknemers zoveel mogelijk voorkomen. Het is daarom binnenkort...

Regels concurrentiebeding aangescherpt

Ingangsdatum: nog niet bekend

Heeft u personeel en gebruikt u een concurrentiebeding? In contracten staat steeds vaker een concurrentiebeding, zonder goede reden. Hierdoor kunnen werknemers minder makkelijk van baan wisselen en...

Nulurencontracten niet meer toegestaan

Ingangsdatum: nog niet bekend

Heeft u werknemers met een nulurencontract? Voor structureel werk is een (vast) contract het uitgangspunt. U moet werknemers met een oproepcontract in de toekomst een vast basiscontract geven voor de...

Ernstige misstanden op de werkvloer worden strafbaar

Ingangsdatum: nog niet bekend

Werkt u met arbeidsmigranten? De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting wordt uitgebreid en makkelijker. Hierdoor kunnen daders beter worden opgespoord en vervolgd. Slachtoffers van mensenhandel en...

Minder loonheffingskorting voor uw werknemers

Ingangsdatum: nog niet bekend

Heeft u personeel? De loonheffingskorting die u inhoudt op het salaris van uw werknemers verandert. Is het inkomen uit werk en woning (box 1) hoger dan € 21.317, dan daalt de korting met 6,007%. U...

 • Nieuwe wetten app

  Altijd op de hoogte blijven

  Download de gratis Nieuwe Wetten App

  Google Play badgeApple App Store badge
  Lees meer

  Mobile app

 • Heeft u nog vragen?

  Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)