WetswijzigingenPersoneel

Moeten nog ingaan (8)

 1. Werkgever moet zorgen voor heldere arbeidsvoorwaarden

  Ingangsdatum: 1 augustus 2022

  Heeft u personeel? U moet zorgen voor (nog meer) heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De nieuwe wet legt aan u, als werkgever, extra verplichtingen op. De nieuwe wet heeft gevolgen voor...

 2. Ouderschapsverlof voor een deel betaald

  Ingangsdatum: 2 augustus 2022

  Ouders krijgen de eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof betaald. De uitkering voor het betaald ouderschapverlof gaat omhoog van 50% naar 70% van het dagloon. Het betaalde verlof moet worden...

 3. Premiekorting voor collectieve zorgverzekering afgeschaft

  Ingangsdatum: 1 januari 2023

  Geeft u uw personeel de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve zorgverzekering? U moet ermee rekening houden dat uw werknemers vanaf 2023 geen korting meer krijgen op de premie. De...

 4. Wettelijk minimumloon gaat extra omhoog

  Ingangsdatum: 1 januari 2023

  Heeft u personeel? Het wettelijk minimumloon (WML) gaat omhoog met 7,5%. De verhoging gebeurt in 3 jaarlijkse stappen: In 2023 stijgt het WML met 2,5%. In 2024 stijgt het WML met 2,5%. In 2025 stijgt...

 5. Toeslag kinderopvang hangt niet meer af van gewerkte uren

  Ingangsdatum: 1 januari 2023

  Heeft u kleine kinderen? Of werkt u in de kinderopvang? De hoogte van de toeslag voor kinderopvang hangt niet meer af van het aantal gewerkte uren. Tot nu toe hangt de hoogte van kinderopvangtoeslag...

 6. Hoogte minimumloon per uur wordt voor iedereen gelijk

  Ingangsdatum: 1 januari 2024

  Krijgt uw personeel het minimumloon? Er komt een wettelijk minimumuurloon. Het minimumloon wordt nu per maand vastgesteld. Daarom heeft een werknemer die 40 uur per week werkt nu een lager...

 7. Weigeren VOG op basis van politiegegevens

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Het is straks mogelijk dat de Dienst Justis een verklaring omtrent het gedrag (VOG) weigert op basis van alleen politiegegevens. Nu kan Justis een VOG slechts weigeren als justitiële gegevens van de...

 8. Klokkenluiders krijgen meer bescherming

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Heeft u personeel? Klokkenluiders hebben bescherming als zij melding doen van: een vermoeden van een misstand inbreuk op het recht van de Europese Unie Melders die benadeeld zijn hoeven niet aan te...

Al ingegaan (11)

 1. Minimumloon gaat omhoog op 1 juli 2022

  Ingangsdatum: 1 juli 2022

  Heeft u personeel? Het brutobedrag van het wettelijk minimumloon stijgt op 1 juli 2022. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt...

 2. Minimumloon omhoog op 1 januari 2022

  Ingangsdatum: 1 januari 2022

  Heeft u personeel? De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zijn op 1 januari 2022 omhoog gegaan. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en...

 3. Meer vrouwen in topfuncties beursgenoteerde bedrijven

  Ingangsdatum: 1 januari 2022

  Heeft u een beursgenoteerd bedrijf? Minimaal 1 op de 3 leden van de raad van commissarissen (rvc) moet vrouw zijn. U werkt hieraan zodra er een plek in de raad vrijkomt (ingroeiquotum). U kunt pas...

 4. STAP-budget vervangt aftrek studiekosten

  Ingangsdatum: 1 januari 2022

  De overheid is voor werkenden en werkzoekenden met het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) gekomen. Het STAP-budget vervangt de voormalige privé-aftrekpost voor studiekosten in de aangifte...

 5. Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling (WKR)

  Ingangsdatum: 1 januari 2022

  Bent u werkgever en gebruikt u de werkkostenregeling (WKR)? De vrije ruimte van de werkkostenregeling is vergroot. Dit is gebeurd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. De verruiming geldt...

 6. Thuiswerkvergoeding voor werknemers

  Ingangsdatum: 1 januari 2022

  Bent u werkgever? En maken uw werknemers kosten vanwege thuiswerken? Er is een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten sinds 1 januari 2022. Hiermee kunt u thuiswerkkosten onbelast vergoeden aan uw...

 7. Minder afbouw heffingskorting en arbeidskorting in 2022

  Ingangsdatum: 1 januari 2022

  Bent u werkgever en geldt voor het loon van uw werknemers een arbeidskorting of heffingskorting? Deze korting op het belastbare inkomen wordt afgebouwd, maar minder snel dan eerst aangekondigd. In...

 8. Aof-premie voor het mkb omlaag in 2022

  Ingangsdatum: 1 januari 2022

  Bent u een werkgever in het mkb? Dan betaalt u sinds 1 januari 2022 minder premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Als een werknemer ziek wordt, moet u het loon doorbetalen. Ook zijn er...

 9. Start-up dga's mogen jaar langer minimumloon krijgen

  Ingangsdatum: 1 januari 2022

  Bent u dga (directeur-groot aandeelhouder) van een innovatieve start-up? Dan mag u een jaar langer de gebruikelijkloonregeling gebruiken. U mag tot 1 januari 2023 uw dga's het wettelijk toegestane...

 10. Flexkrachten eerder betrokken bij medezeggenschap

  Ingangsdatum: 1 januari 2022

  Heeft uw bedrijf een ondernemingsraad? Werknemers hebben sinds 1 januari 2022 sneller actief en passief kiesrecht voor de ondernemingsraad. Drie maanden nadat hij begint met werken, mag iemand stemmen...

 11. Inspectie SZW is nu Nederlandse Arbeidsinspectie

  Ingangsdatum: 1 januari 2022

  De Inspectie SZW heet sinds 1 januari 2022 ‘Nederlandse Arbeidsinspectie’. De reden voor de naamsverandering is onder meer de komst van de Europese toezichthouder, European Labour Authority (ELA),...

Mobile app
Altijd op de hoogte blijven

Altijd op de hoogte blijven

Download de gratis Nieuwe Wetten App
Google Play app download badgeApple Appstore app download badge
Lees meer
Contact

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

088 - 042 44 00

Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English) Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1