WetswijzigingenPersoneel

Moeten nog ingaan (11)

 1. Minimumloon gaat in juli 1,2% extra omhoog

  Ingangsdatum: 1 juli 2024

  Vanaf 1 juli 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. Het minimumloon wordt elk halfjaar geïndexeerd (aangepast). Zo stijgt het mee met de cao-lonen. Nu gaat het wettelijk minimumuurloon met 1,2%...

 2. Makkelijker om mensen met een arbeidsbeperking werk te bieden

  Ingangsdatum: 1 januari 2025

  Bent u een ondernemer met meer dan 25 werknemers? Het wordt straks simpeler en aantrekkelijker om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Het kabinet wil daarvoor de banenafspraak en...

 3. Lage-inkomensvoordeel (LIV) afgeschaft in 2025

  Ingangsdatum: 1 januari 2025

  Heeft u een werknemer die valt onder het lage-inkomensvoordeel (LIV)? Vanaf 1 januari 2025 vervalt het LIV. U krijgt dan geen tegemoetkoming meer in uw loonkosten. Een werknemer die valt onder het LIV...

 4. Geen loonkostenvoordeel (LKV) meer voor oudere werknemers

  Ingangsdatum: 1 januari 2026

  Bent u werkgever? En heeft of neemt u een werknemer van 56 jaar of ouder in dienst? Vanaf 1 januari 2026 kunt u geen loonkostenvoordeel (LKV) meer krijgen voor deze werknemer(s). Het LKV is een...

 5. Nulurencontracten niet meer toegestaan

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Heeft u werknemers met een nulurencontract? Voor structureel werk is een (vast) contract het uitgangspunt. U moet werknemers met een oproepcontract in de toekomst een vast basiscontract geven voor de...

 6. Vertrouwenspersoon verplicht

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkomgeving voor uw personeel. U moet ongewenst gedrag en mentale arbeidsbelasting bij uw werknemers zoveel mogelijk voorkomen. Het is daarom binnenkort...

 7. Wet werken waar je wil geeft recht op thuiswerken (Gaat niet door)

  Ingangsdatum: verworpen

  Let op: de wijziging gaat niet door. Deze wijziging van de Wet flexibel werken (Wfw) is verworpen door de Eerste Kamer Heeft u 10 of meer werknemers in dienst? Uw werknemer zou meer recht krijgen op...

 8. Positie van zzp’er wordt duidelijker

  Ingangsdatum: Nog niet bekend

  Werkt u zelfstandig (u bent zzp’er) of huurt u zelfstandigen in? De regels voor het werken met werknemers en zelfstandigen worden duidelijker. U weet straks sneller of zelfstandige een klus mag doen...

 9. Ernstige misstanden op de werkvloer worden strafbaar

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Werkt u met arbeidsmigranten? De strafbaarstelling van arbeidsuitbuiting wordt uitgebreid en makkelijker. Hierdoor kunnen daders beter worden opgespoord en vervolgd. Slachtoffers van mensenhandel en...

 10. Minder loonheffingskorting voor uw werknemers

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Heeft u personeel? De loonheffingskorting die u inhoudt op het salaris van uw werknemers verandert. Is het inkomen uit werk en woning (box 1) hoger dan € 21.317, dan daalt de korting met 6,007%. U...

 11. Eerder duidelijkheid over vervanging van zieke werknemer

  Ingangsdatum: nog niet bekend

  Bent u een mkb'er en is een van uw werknemers ziek? U weet straks eerder tot wanneer u de werkplek van een zieke werknemer beschikbaar moet houden. Zo kunt u sneller gaan zoeken naar vervanging van...

Mobile app
Altijd op de hoogte blijven

Altijd op de hoogte blijven

Download de gratis Nieuwe Wetten App
Google Play app download badgeApple Appstore app download badge
Lees meer
Contact

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)