Dit artikel is gerelateerd aan:

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Belastingdienst

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u belastingvoordeel krijgen. Deze regeling heet willekeurige afschrijving milieu-investeringenExterne link (Vamil). U mag in een willekeurig jaar een willekeurig percentage afschrijven. Hiermee kunt u rente- of liquiditeitvoordeel behalen. Voor afschrijving komen in aanmerking:

  • de aanschafkosten
  • kosten die u maakt wanneer uw onderneming het bedrijfsmiddel zelf produceert (voortbrengkosten)
  • de aanpassingskosten en/of aanschaf van nieuwe onderdelen.

U kunt de Vamil-regeling gebruiken naast de Milieu-investeringsaftrek (MIA-regeling).

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Het bedrijfsmiddel komt voor op de milieulijstExterne link.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • U investeert minimaal € 2.500 per jaar.

Desinvesteringsbijtelling

Verkoopt of schenkt u de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar na uw investering? En is de totale waarde meer dan € 2.300? Dan moet u een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtellingExterne link.

Hoe kunt u aanvragen?

U meldt de investeringExterne link bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen 3 maanden na aankoop van het bedrijfsmiddel.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Belastingdienst