Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Belastingvoordeel door investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u een belastingvoordeel krijgen. Deze regeling heet willekeurige afschrijving milieu-investeringenExterne link (Vamil). U mag in een willekeurig jaar een willekeurig percentage afschrijven. Hiermee kunt u een liquiditeit- of rentevoordeel behalen. Voor afschrijving komen in aanmerking:

  • de aanschafkosten
  • de voortbrengkosten (kosten die u maakt wanneer uw onderneming het bedrijfsmiddel zelf produceert)
  • de aanpassingskosten en/of aanschaf nieuwe onderdelen.

U kunt de Vamil-regeling toepassen naast de MIA-regeling (Milieu-investeringsaftrek).

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Het bedrijfsmiddel komt voor op de milieulijstExterne link.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • U investeert minimaal € 2.500 per jaar.

Desinvesteringsbijtelling

Verkoopt of schenkt u de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar na uw investering? En is de totale waarde meer dan € 2.300? Dan moet u een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtellingExterne link.

Hoe kunt u aanvragen?

U meldt de investeringExterne link bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen 3 maanden na aankoop van het bedrijfsmiddel.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland