Dit artikel is gerelateerd aan:

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | Belastingdienst

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan komt u in aanmerking voor milieu-investeringsaftrekExterne link (MIA). U kunt tot 36% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst aanvullend op de reguliere afschrijving. De aftrek geldt voor:

  • aanschafkosten
  • voortbrengkosten (de kosten die u maakt wanneer uw onderneming het bedrijfsmiddel zelf produceert)
  • aanpassingskosten en/of aankoop van nieuwe onderdelen
  • kosten voor milieuadviezen (alleen voor mkb-bedrijven).

U kunt de MIA toepassen naast de Vamil-regeling.

Wanneer komt u voor de MIA in aanmerking?

U komt in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek als:

  • U ondernemer bent in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of een van de BES-eilanden en u betaalt inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Het bedrijfsmiddel op de milieulijstExterne link staat.
  • U minimaal € 2.500 per jaar investeert.

Desinvesteringsbijtelling

Verkoopt of schenkt u de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar na uw investering? En is de totale waarde meer dan € 2.300? Dan moet u een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtellingExterne link.

Hoe kunt u de MIA aanvragen?

U meldtExterne link de investering bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland binnen 3 maanden na aankoop van het bedrijfsmiddel. Vraag hiervoor op tijd eHerkenning aan.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Belastingdienst