Ziektekostenverzekering (zorgverzekering)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Als ondernemer bent u, net als iedereen, op grond van de Zorgverzekeringswet verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Het verplichte basispakket van de zorgverzekering vergoedt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek.

Eigen risico en aanvullende zorgverzekering

Voor de zorgverzekering heeft u een verplicht eigen risico. U betaalt zelf het eerste deel van de zorg die u ontvangt. De hoogte van het eigen risico wordt per jaar bepaald. Naast de verplichte basisverzekering die medische zorg uit het basispakket dekt, kunt u bij uw zorgverzekeraar aanvullende verzekeringen afsluiten.

Zzp'er en bijdrage Zvw

Bent u freelancer (zzp'er) en ziet de Belastingdienst uw werkzaamheden als andere inkomsten dan loon, pensioen of uitkering? Dan krijgt u van de Belastingdienst een aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over dat resultaat.

Kunt u zorgtoeslag krijgen?

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag kunt krijgen, hangt onder andere af van de hoogte van uw inkomen.

Heeft u onverzekerd personeel in dienst?

Uw werknemers moeten een Nederlandse zorgverzekering hebben. Is een werknemer niet verzekerd, of betaalt hij de premie niet? Dan houdt u de premie iedere maand in op zijn inkomen en draagt deze maandelijks af aan het CAK.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven