Dit artikel is gerelateerd aan:

Werknemersverzekeringen en volksverzekeringen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

Nederland kent 2 soorten sociale verzekeringen:

  • werknemersverzekeringen
  • volksverzekeringen

Werknemersverzekeringen en volksverzekeringen zijn sociale verzekeringen tegen inkomensverlies door bijvoorbeeld werkloosheid, ouderdom, ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Welke werknemersverzekeringen zijn er?

De werknemersverzekeringen zijn:

Werknemersverzekeringen verzekeren mensen in loondienst tegen inkomensverlies als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Werknemersverzekeringen zijn voor iedere werknemer verplicht.

Als werkgever betaalt u zelf de premies voor de werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst. Lees in hoofdstuk 5.1 van het Handboek Loonheffingen welke premies dat zijn. UWV zorgt voor de uitkering aan de werknemer. U kunt ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet of de WGA (arbeidsongeschiktheid). U betaalt dan minder premie voor de werknemersverzekeringen. Als uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, dan betaalt niet UWV maar u de uitkering.

Welke volksverzekeringen zijn er?

Volksverzekeringen zijn verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt.

De volksverzekeringen zijn:

U houdt de premie volksverzekeringen in op het loon van uw werknemer en draagt deze af aan de Belastingdienst. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de uitkering. Bent u zzp'er? Dan betaalt u de premie volksverzekeringen via uw inkomstenbelasting.

Wat zijn de premiepercentages en uitkeringsbedragen?

De premiepercentages werknemersverzekeringen en premie volksverzekeringen worden elk jaar vastgesteld. De uitkeringsbedragen van de sociale verzekeringen worden ieder half jaar opnieuw vastgesteld. De uitkeringsbedragen per 1 januari 2020 staan op Rijksoverheid.nl.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst