Werknemersverzekeringen en volksverzekeringen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 8 apr 2024
2 min lezen
English version

Bent u ondernemer met werknemers in dienst? Uw werknemers kunnen ziek worden, arbeidsongeschikt raken of om andere redenen niet in staat zijn om te werken. In Nederland zijn er verplichte verzekeringen om deze risico’s voor uw personeel op te vangen.

Werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen beschermen uw personeel als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Zo houden uw werknemers een tijdelijk inkomen als ze niet kunnen werken. Werknemersverzekeringen zijn voor iedere werknemer verplicht. Het gaat om de volgende uitkeringen waar u zich voor moet verzekeren:

Premie werknemersverzekeringen betalen

Als werkgever betaalt u de premies voor de werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst. UWV zorgt voor de uitkering aan de werknemer. In het Handboek Loonheffingen (hoofdstuk 7.1) ziet u welke premies u moet betalen en de hoogte ervan. Deze premies mag u niet inhouden op het loon van uw werknemer. Er is 1 uitzondering: u mag 50% van de premie Werkhervattingskas (Whk) inhouden. Dit zet u dan ook op de loonstrook.

Eigenrisicodrager voor ziektewet of WGA

Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) betaalt u minder premie voor de werknemersverzekeringen. Als uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, betaalt u dan wel zelf de uitkering.

Verzekeringen voor ondernemer zonder personeel

Bent u ondernemer zonder personeel? Dan regelt u uw eigen verzekeringen voor werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte.

Volksverzekeringen

Iedereen in Nederland met inkomen uit werk en een woning, betaalt premie voor de volksverzekeringen. Deze verzekeringen zorgen voor:

  • een inkomen als mensen de AOW-leeftijd hebben bereikt (Algemene Ouderdomswet (AOW))
  • een inkomen nadat de partner is overleden en de overblijvende partner bijvoorbeeld jonge kinderen verzorgt (Algemene nabestaandenwet (Anw))
  • (intensieve) zorg bij bijvoorbeeld chronisch ziekte, een ernstige verstandelijke of lichamelijke beperking (Wet langdurige zorg (Wlz))

Premie volksverzekeringen inhouden op loon

Als werkgever houdt u iedere maand de premie volksverzekeringen in op het loon van uw medewerkers. Het ingehouden bedrag betaalt u aan de Belastingdienst. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de uitkering aan uw medewerkers uit.

De hoogte van de premies Volksverzekeringen vindt u op de website van de Belastingdienst.

Premie Volksverzekeringen betalen als ondernemers zonder personeel

Bent u ondernemer zonder personeel? Dan betaalt u uw premie Volksverzekeringen via uw inkomstenbelasting.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan: