Dit artikel is gerelateerd aan:

Werknemersverzekeringen en volksverzekeringen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

Laatst gecontroleerd op
± 1 min lezen

Sociale verzekeringen zorgen voor tijdelijk inkomen bij bijvoorbeeld werkloosheid, ouderdom, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Nederland kent 2 soorten sociale verzekeringen:

  • werknemersverzekeringen
  • volksverzekeringen

Werknemersverzekeringen zijn voor iedere werknemer verplicht. Volksverzekeringen zijn verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt.

Welke werknemersverzekeringen zijn er?

De werknemersverzekeringen zijn:

Werknemersverzekeringen verzekeren mensen in loondienst als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Zo houden werknemers een tijdelijk inkomen als ze niet kunnen werken. Werknemersverzekeringen zijn voor iedere werknemer verplicht.

Als werkgever betaalt u zelf de premies voor de werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst. Lees in hoofdstuk 5.1 van het Handboek Loonheffingen welke premies dat zijn. UWV zorgt voor de uitkering aan de werknemer.

Eigenrisicodrager

U kunt eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet of de WGA (arbeidsongeschiktheid). U betaalt dan minder premie voor de werknemersverzekeringen. Als uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, dan betaalt niet UWV maar u de uitkering.

Welke volksverzekeringen zijn er?

De volksverzekeringen zijn:

Volksverzekeringen zijn verplicht voor iedereen die in Nederland woont of werkt:

  • U houdt als werkgever de premie volksverzekeringen in op het loon van uw werknemer en draagt deze af aan de Belastingdienst.
  • Bent u zzp'er? Dan betaalt u de premie volksverzekeringen via uw inkomstenbelasting.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de uitkering uit.

Hoe hoog is de premie en de uitkering?

De premiepercentages werknemersverzekeringen kunnen veranderen. Het ministerie van SZW beslist 2 keer per jaar (1 januari en 1 juli) of de bedragen en percentages worden aangepast.

De premie volksverzekeringen kan per jaar verschillen en hangt af van het tarief dat geldt en de leeftijd.

De uitkeringsbedragen van de sociale verzekeringen worden ieder half jaar vastgesteld.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst