Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeFreelance en zzp

Zzp’er en zwanger: uw financiën regelen

Deze informatie is geplaatst door:KVKKVKRijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)BelastingdienstBelastingdienstUWVUWV± 4 min lezenEnglish version

Omdat u een eigen bedrijf heeft, moet u meer zelf regelen als u zwanger bent dan wanneer u in loondienst bent. U heeft recht op een zwangerschapsuitkering (ZEZ-uitkering). Die moet u zelf aanvragen bij UWV. Lees wat u verder moet weten over bijvoorbeeld uw verlof, verzekeringen, kinderopvangtoeslag en belastingen.

Wat is een ZEZ-uitkering?

Wilt u tijdens uw zwangerschapsverlof van UWV een uitkering krijgen? U kunt bij UWV een ZEZ-uitkering (Zelfstandige en Zwanger) aanvragen. De ZEZ duurt minimaal 16 weken. Werkte u in het jaar voordat u zwanger werd minimaal 1225 uur aan uw onderneming (urencriterium)? Dan is de hoogte van de uitkering gelijk aan het minimumloon. Werkte u minder, dan hangt de hoogte af van de winst van dat jaar. Kunt u al tijdens de uitkeringsperiode uw werk weer oppakken? Dit heeft geen invloed op uw uitkering. Ook als u nog maar kort werkt of parttime ondernemer bent, kunt u een zwangerschapsuitkering bij UWV aanvragen.

Lees meer over de voorwaarden, de hoogte van de uitkering en hoe u ZEZ aanvraagt.

Overweeg een arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met een ZEZ-uitkering van het UWV krijgt u een minimuminkomen tijdens uw zwangerschapsverlof. U bent met de zwangerschapsuitkering niet verzekerd voor ziekte. Ook niet als uw ziekte het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling. Wilt u uw inkomen verzekeren voor wanneer u ziek wordt? Dat kan met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De regels en voorwaarden verschillen per verzekeraar.

Schenkkringen

Inkomensverlies bij ziekte en arbeidsongeschiktheid kunt u ook samen met andere ondernemers opvangen in een schenkkring. De deelnemers storten maandelijks een bedrag op een eigen rekening bij de schenkkring. Als een deelnemer ziek wordt, krijgt hij van de andere deelnemers een schenking. Er kan een wachtperiode worden afgesproken. In die periode krijgt u niet uitbetaald. Bekende voorbeelden van een schenkkring zijn een Broodfonds of Voorzieningenfonds.

Lees meer over de mogelijkheden om u tegen ziekte te verzekeren.

Vrijwillige verzekering tegen ziekte bij UWV

Bent u vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet bij UWV? Dan krijgt u een zwangerschapsuitkering van 100% van het verzekerde dagloon. Is uw verzekerde dagloon lager dan het wettelijk minimumloon? Dan kunt u misschien met een ZEZ-uitkering een aanvulling krijgen tot het wettelijk minimumloon.

Lees meer over zwangerschapsuitkering en de vrijwillige verzekering Ziektewet op UWV.nl.

Pas uw werkomstandigheden aan

Werkt u op een plek waar ook mensen in loondienst werken? Dan gelden voor u dezelfde regels voor arbeidsomstandigheden als voor werknemers. U heeft bijvoorbeeld recht op een plek om te kolven. En moet tijdens de zwangerschap uw fysieke belasting zoveel mogelijk worden beperkt.

Lees welke rechten u heeft tijdens uw zwangerschap en daarna op Arboportaal.nl.

Urencriterium en zwangerschapsverlof

Als u gebruikmaakt van zelfstandigenaftrek, moet u voldoen aan het urencriterium van de Belastingdienst. Gaat u als zzp'er met zwangerschapsverlof? Dan tellen de uren die u niet heeft gewerkt mee als gewerkte uren voor het urencriterium. U rekent dan de uren die u normaal gesproken zou hebben gewerkt.

Kinderopvangtoeslag aanvragen en aanpassen

Ook als zelfstandig ondernemer komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. U krijgt kinderopvangtoeslag voor de maanden waarin u werkt voor uw bedrijf. U krijgt de toeslag op basis van uw inkomen en dat van uw partner, het aantal kinderen en het aantal uren opvang. Gaat u op vakantie? U houdt kinderopvangtoeslag als u verlof neemt. Zolang u maar kunt laten zien dat u nog steeds aan uw onderneming werkt.

Heeft u al een kind en ontvangt u daarvoor kinderopvangtoeslag? En gaat u met zwangerschapsverlof? Als het aantal uren dat u kinderopvang gebruikt niet verandert, heeft uw zwangerschapsverlof geen gevolgen voor het aantal opvanguren waarvoor u toeslag kunt krijgen.

Stopt u vanwege uw zwangerschap met werken, of wordt u ziek? Dan heeft u nog recht op 3 maanden kinderopvangtoeslag. Of langer, als uw zwangerschapsverlof binnen deze 3 maanden valt. Dan mag u de periode van uw verlof optellen bij de 3 maanden.

Lees meer over de kinderopvangtoeslag voor zelfstandigen.

Belastingaangifte doen

Krijgt u als zzp'er een zwangerschapsuitkering van UWV of van een verzekeraar? Geef deze dan niet op als winst uit uw onderneming.

Uw bedrijf tijdens uw zwangerschapsverlof

Wanneer u tijdelijk niet kunt werken moet u nadenken wat de gevolgen zijn voor uw bedrijf. Wilt u het bedrijf deels of volledig door laten draaien? Of wilt u uw bedrijfsactiviteiten tijdelijk pauzeren?

Wanneer u er voor kiest om uw bedrijf (deels) door te laten draaien dan moet u nadenken of u werk wilt uitbesteden. Dat kan op verschillende manieren. U huurt een zzp’er in, u werkt samen met een ander bedrijf of u neemt vast of flexibel personeel aan.

Pauzeert u uw bedrijf tijdelijk, zorg dan voor duidelijke communicatie naar uw zakelijke relaties en klanten.

Naar boven