30%-regeling buitenlandse werknemers beperkt

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version
Ingangsdatum: 1 januari 2024

Wat is er veranderd?

Neemt u een buitenlandse werknemer in dienst met een talent of bijzondere kennis? Met de 30%-regeling kunt u bepaalde kosten voor deze werknemer vergoeden door een deel van het loon belastingvrij uit te betalen. Deze 30%-regeling is veranderd.

U mag de extra kosten die uw werknemer door de verhuizing naar Nederland maakt niet meer onbeperkt belastingvrij vergoeden via de 30%-regeling.

Ook wordt het percentage van de 30%-regeling in 5 jaar stap voor stap lager:

  • De eerste 20 maanden mag u 30% van het loon belastingvrij uitbetalen.
  • De 20 maanden daarna mag u 20% van het loon belastingvrij uitbetalen.
  • De 20 maanden daarna mag u 10% van het loon belastingvrij uitbetalen.

U hoeft als u de 30%-regeling gebruikt niet aan te geven welke kosten uw werknemer echt heeft gemaakt.

U mag de 30%-regeling toepassen over maximaal het salaris van de Wet Normering Topinkomens (WNT) voor topsalarissen. Dit bedrag wordt ieder jaar vastgesteld.

Uw werknemer moet voldoen aan de voorwaarden van de 30%-regeling. En u moet uw werknemer bij de Belastingdienst aanmelden als gebruiker van de 30%-regeling. U kiest per jaar of u de 30%-regeling toepast of dat u de werkelijke extraterritoriale kosten vergoedt. Dat moet u bij de aangifte in het 1e loontijdvak van het jaar doen.

Voor wie?

  • werkgevers die een buitenlandse werknemer met bijzondere kennis of een talent naar Nederland laten komen en de 30%-regeling willen toepassen

Wanneer?

De wijziging is ingegaan op 1 januari 2024.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)