Loonheffingen inhouden en betalen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 24 jul 2023
2 min lezen
English version

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u loonheffingen op het salaris inhouden. U moet deze loonheffingen afdragen aan de Belastingdienst (loonaangifte doen).

De loonheffingen zijn:

Aanmelden als werkgever

Om loonaangifte te doen, moet u zich aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst. U krijgt dan:

  • een loonheffingennummer
  • de aangiftebrief, waarin staat wanneer u aangifte moet doen

Als u premies werknemersverzekeringen moet betalen voor uw werknemer(s), krijgt u ook:

  • een brief waarin staat bij welke sector u bent aangesloten
  • een brief met het percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

U gebruikt uw loonheffingennummer als u aangifte loonheffingen doet en bij ander contact met de Belastingdienst.

Afdrachtvermindering loonbelasting en premie volksverzekeringen

Soms hoeft u niet het volledige bedrag van de ingehouden loonheffing voor sommige van uw werknemers af te dragen. Bijvoorbeeld omdat ze onderzoeks- en ontwikkelingswerk (R&D) doen. Deze regeling staat bekend als afdrachtverminderingen. Lees hier meer over in hoofdstuk 26 van het Handboek Loonheffingen.

Controleer de identiteit van uw werknemer

Als een werknemer bij u gaat werken, vraagt u een verklaring met handtekening, datum en persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN). U controleert de identiteit van uw werknemer en legt deze vast. Als u een buitenlandse arbeidskracht aanneemt, controleert u of hij in Nederland mag werken.

U moet alle gegevens van uw werknemer hebben en zijn identiteit vaststellen, voordat deze bij u aan het werk gaat. Kunt u de identiteit van uw werknemer niet goed vaststellen? Of geeft uw werknemer zijn naam, adres, woonplaats en BSN niet? Dan moet u het anoniementarief gebruiken. Lees meer over de situaties waarin u het anoniementarief gebruikt in hoofdstuk 2 van het Handboek Loonheffingen.

Loonadministratie opzetten

Als u personeel in dienst neemt, moet u een loonadministratie opzetten en bijhouden. U leest hier meer over in hoofdstuk 3 van het Handboek Loonheffingen. U bewaart de loonadministratie waar uw bedrijf kantoor houdt of gevestigd is. U bepaalt ook wat het loon is. U berekent de premies en belastingen en u draagt deze op tijd af.

Teruggaaf btw verrekenen

Wilt u een teruggaaf btw verrekenen met een aangifte loonheffingen? Dat kan onder voorwaarden. U gebruikt daarvoor het formulier Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw.

Werkkostenregeling: onbelaste vergoedingen voor uw personeel

U mag sommige zaken onbelast vergoeden via de werkkostenregeling (WKR). Zoals reiskosten of een computer.

Loonheffingen bij inhuur of onderaanneming

Huurt u personeel in via een intermediair? Of besteedt u werk uit aan personeel van een (onder)aannemer? Dan moet de intermediair of (onder)aannemer de loonheffingen voor dit personeel betalen. Doet hij dat niet, dan kan de Belastingdienst u hiervoor aansprakelijk stellen.

Uitbetaalde bedragen aan derden (UBD)

Huurt u weleens een gastspreker in, of betaalt u bijvoorbeeld iemand contant of in natura om losse klussen voor uw bedrijf te doen? En is die persoon geen ondernemer of bij u in (fictieve) dienstbetrekking? Dan moet u informatie over die uitbetaalde bedragen aan derden (UBD) opgeven bij de Belastingdienst (renseigneringsverplichting).

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan: