Dit artikel is gerelateerd aan:

Loonheffingen inhouden en betalen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u loonheffingen op het salaris inhouden. De loonheffingen bestaan uit:

Voordat een werknemer bij u in dienst komt, moet u zich aanmelden als werkgeverExterne link bij de Belastingdienst. U ontvangt dan een loonheffingennummer en de formulieren die u nodig heeft. U gebruikt uw loonheffingennummer als u aangifte loonheffingenExterne link doet en bij andere contacten met de Belastingdienst.

Controleer de identiteit van uw werknemer

Van uw werknemer krijgt u een getekende verklaring met daarop zijn persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer. U controleert de identiteit van uw werknemer en legt deze vast. Van een buitenlandse arbeidskracht gaat u ook na of hij in Nederland mag werken. Zorgt u ervoor dat u alle gegevens van uw werknemer heeft voordat deze bij u aan het werk gaat.

Loonadministratie aanleggen

Als u personeel in dienst neemt, moet een loonadministratieExterne link opzetten en bijhouden. U moet de loonadministratie bewaren waar uw bedrijf kantoor houdt of gevestigd is. U bepaalt wat tot het loon behoort, u berekent de premies en belastingen en u draagt u deze op tijd af. Heeft u de identiteit van uw werknemer niet goed kunnen vaststellen? Dan moet u het anoniementariefExterne link toepassen.

Verrekenen met teruggaaf btw

Wilt u een teruggaaf btw verrekenen met een aangifte loonheffingen? Dat kan onder voorwaardenExterne link. U gebruikt daarvoor het formulier Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btwExterne link.

Loonheffingen bij inhuur of onderaanneming

Huurt u personeel in via een intermediair? Of besteedt u werk uit aan personeel van een (onder)aannemer? Dan moet de intermediair of (onder)aannemer de loonheffingen voor dit personeel betalen. Doet hij dat niet, dan kan de Belastingdienst u hiervoor aansprakelijk stellen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst