Dit artikel is gerelateerd aan:

Loonheffingen inhouden en betalen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u loonheffingen op het salaris inhouden. U moet deze loonheffingen afdragen aan de Belastingdienst. De loonheffingen zijn:

Aanmelden als werkgever

Om loonheffingen af te dragen, moet u zich aanmelden als werkgeverExterne link bij de Belastingdienst. U krijgt dan:

  • een loonheffingennummer
  • de aangiftebrief
  • eventueel een sectoraansluiting als u premies werknemersverzekeringen moet betalen voor uw werknemers(s)

U gebruikt uw loonheffingennummer als u aangifte loonheffingenExterne link doet en bij ander contact met de Belastingdienst.

Afdrachtvermindering loonbelasting en premie volksverzekeringen

Soms hoeft u niet het volledige bedrag van de ingehouden loonheffing voor sommige van uw werknemers af te dragen. Bijvoorbeeld omdat ze ontwikkelings- en onderzoekswerk (R&D) doen. Deze regeling staat bekend als afdrachtverminderingen. Lees hier meer over in hoofdstuk 25 van het Handboek LoonheffingenExterne link.

Controleer de identiteit van uw werknemer

Als een werknemer bij u gaat werken, vraagt u een getekende verklaring met daarop zijn persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en burgerservicenummer. U controleert de identiteit van uw werknemer en legt deze vast. Als u een buitenlandse arbeidskracht aanneemt, controleert u of hij in Nederland mag werken. U moet alle gegevens van uw werknemer hebben, voordat deze bij u aan het werk gaat. Heeft u de identiteit van uw werknemer niet goed kunnen vaststellen? Dan moet u het anoniementariefExterne link toepassen.

Loonadministratie aanleggen

Als u personeel in dienst neemt, moet een loonadministratie opzetten en bijhouden. U leest hier meer over in hoofdstuk 3 van van het Handboek LoonheffingenExterne link. U bewaart de loonadministratie waar uw bedrijf kantoor houdt of gevestigd is. U bepaalt wat het loon is, u berekent de premies en belastingen en u draagt deze op tijd af.

Teruggaaf btw verrekenen

Wilt u een teruggaaf btw verrekenen met een aangifte loonheffingen? Dat kan onder voorwaardenExterne link. U gebruikt daarvoor het formulier Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btwExterne link.

Werkkostenregeling: onbelaste vergoedingen voor uw personeel

Via de werkkostenregeling mag u bepaalde zaken onbelast vergoeden. Zoals reiskosten of een computer.

Loonheffingen bij inhuur of onderaanneming

Huurt u personeel in via een intermediair? Of besteedt u werk uit aan personeel van een (onder)aannemer? Dan moet de intermediair of (onder)aannemer de loonheffingen voor dit personeel betalen. Doet hij dat niet, dan kan de Belastingdienst u hiervoor aansprakelijk stellen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst