Buitenlandse kenniswerker aannemen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u een kenniswerker of kennismigrant uit een ander land in dienst nemen? Dan gelden er speciale regels voor de tewerkstellingsvergunning (TWV). Ook kunt u hem mogelijk een belastingvrije vergoeding bieden voor de extra kosten voor het werken in Nederland.

Wanneer is geen tewerkstellingsvergunning nodig?

U heeft voor buitenlandse kenniswerkers (en hun echtgenoten) geen tewerkstellingsvergunning nodig wanneer:

  • de kenniswerker uit Zwitserland of de Europese Economische Ruimte (EER)External link komt
  • de kenniswerker een bruto-inkomen heeft dat hoger is dan de normbedragenExternal link
  • de kenniswerker een wetenschapper met een beurs is, gastdocent of deelnemer aan een uitwisselingsprogramma van de Europese Unie
  • de kenniswerker een universitair docent, promovendus, postdoc of arts in opleiding tot specialist is
  • de kenniswerker in Nederland studeert. Of als hij minder dan een jaar geleden aan een Nederlandse universiteit of hogeschool is afgestudeerd. Zijn startsalaris moet aan het normbedragExternal link voldoen.

Kort verblijvende kenniswerkers

Voor kennismigranten die korter dan 3 maanden in ons land verblijven, kunt u een eenvoudige procedureExternal link voor een tewerkstellingsvergunning volgen.

Wanneer is een verblijfsvergunning nodig?

Komt de kenniswerker uit een land buiten de EER of Zwitserland? En blijft hij langer dan 3 maanden in Nederland? Dan heeft hij een verblijfsvergunning nodig. Voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor kennismigranten moet uw organisatie door de IND zijn erkend als referentExternal link. Op de website van de IND kunt u opzoeken welke verblijfsvergunning External linkuw kenniswerker nodig heeft.

Belastingvrije vergoeding voor kenniswerkers

Mogelijk kunt u gebruikmaken van de 30%-regelingExternal link van de Belastingdienst. U kunt de kenniswerker een belastingvrije vergoeding bieden van maximaal 30% van zijn loon (inclusief de vergoeding). Deze vergoeding is bestemd voor de zogenaamde extraterritoriale kostenExternal link. Hiervoor moet u samen met uw werknemer een beschikking aanvragen bij de Belastingdienst.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven