Dit artikel is gerelateerd aan:

Abonnement stilzwijgend verlengen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 2 min lezen

Sluit u abonnementen af met consumenten? Dan mag u het abonnement niet altijd stilzwijgend verlengen. Stilzwijgende (automatische) verlenging betekent dat het abonnement doorloopt, zonder dat u dit laat weten aan de abonnee. Er gelden wettelijke regels voor verlengen en opzeggen. In uw algemene voorwaarden mag u niet van deze regels afwijken. Voor bladen en tijdschriften gelden er speciale regels.

Regels voor abonnementen met consumenten

Heeft u een abonnement voor een bepaalde tijd afgesloten met een consument? Dan mag u het abonnement na de vaste periode niet stilzwijgend verlengen voor een bepaalde tijd. Het abonnement moet:

  • automatisch stoppen
  • automatisch doorlopen voor onbepaalde tijd, waarbij de consument per maand kan opzeggen

Maak opzeggen niet moeilijk

Klanten moeten hun abonnement makkelijk kunnen stopzetten als het abonnement automatisch wordt verlengd:

  • Opzeggen kan op elk moment, dus niet pas na een bepaalde looptijd.
  • Opzeggen kan op dezelfde manier als afsluiten. Sloot een klant telefonisch een abonnement bij u af? Dan mag hij het ook telefonisch stopzetten.

Regels voor abonnementen met ondernemers

Sluit u een abonnement (overeenkomst) met een andere ondernemer (business-to-business, B2B)? Dan gelden in de meeste gevallen de algemene regels voor (koop)overeenkomsten uit boek 6 en boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Lees de overeenkomst en de algemene voorwaarden goed door. Daar vindt u vaak een bepaling over mogelijke (stilzwijgende) verlenging van de overeenkomst.

Zakelijk telecomabonnement opzeggen

Bent u een mkb'er of zzp'er met een zakelijk abonnement voor telefoon of internet en is dit stilzwijgend verlengd? Dan mag u dit telecomcontract op elk moment zonder kosten opzeggen. U heeft een opzegtermijn van maximaal 1 maand.

Abonnementen op bladen en tijdschriften

Voor abonnementen op dagbladen, nieuwsbladen, weekbladen en tijdschriften gelden speciale regels:

  • Na de eerste contractperiode mag u het abonnement met een consument telkens met maximaal 3 maanden stilzwijgend verlengen. U moet de consument telkens de mogelijkheid geven om op te zeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Bij zakelijke abonnementen gelden de algemene voorwaarden die de verkopende partij heeft opgesteld.
  • Zet u abonnementen op dag-, nieuws- en weekbladen stilzwijgend om in overeenkomsten voor onbepaalde tijd? Dan geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand. Alleen voor tijdschriften die minder dan 1 keer per maand verschijnen, geldt een opzegtermijn van maximaal 3 maanden.
  • Proefabonnementen stoppen vanzelf na de afgesproken proeftijd. Hier geldt nooit een opzegtermijn.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)