Dit artikel is gerelateerd aan:

Abonnement stilzwijgend verlengen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Een abonnement dat u met een consument voor een bepaalde tijd heeft afgesloten, mag u niet stilzwijgend verlengenExterne link. Deze regel geldt voor consumenten, en dus niet wanneer u als ondernemer een overeenkomst sluit met een andere ondernemer (business-to-business, B2B). Dan gelden in de meeste gevallen de algemene regels voor (koop)overeenkomsten uit boek 6 en boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Voor abonnementen op dagbladen, nieuwsbladen, weekbladen en tijdschriften is stilzwijgende verlenging toegestaan voor ten hoogste 3 maanden.

U kunt per maand uw telecomabonnement opzeggen

Heeft u als kleinzakelijk abonnee een zakelijk abonnement voor telefoon of internet, en is dit stilzwijgend verlengd? Dan mag u dit contract op elk moment kosteloos opzeggen. U heeft een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Wanneer kan uw klant zijn abonnement opzeggen?

  • U mag een abonnement (de overeenkomst) na de eerste contractperiode niet stilzwijgend verlengen in een overeenkomst voor bepaalde duur.
  • U mag een overeenkomst omzetten in een overeenkomst voor onbepaalde duur. De consument moet op ieder moment de overeenkomst kunnen opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.
  • U mag consumenten niet verplichten op een bepaald moment het abonnement op te zeggen.
  • De consument moet een overeenkomst die op schriftelijke of digitale wijze tot stand is gekomen, op dezelfde manier kunnen opzeggen.

Abonnement op bladen en tijdschriften

  • Na de eerste contractperiode mag u het abonnement met een consument telkens met maximaal 3 maanden stilzwijgend verlengen. U moet de consument telkens de mogelijkheid geven om op te zeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand. Bij zakelijke abonnementen gelden de algemene voorwaarden die de verkopende partij heeft opgesteld.
  • Zet u abonnementen op dag-, nieuws- en weekbladen stilzwijgend om in overeenkomsten voor onbepaalde duur? Dan geldt een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. Dit geldt ook voor tijdschriften die minder dan eenmaal per maand verschijnen.
  • Proefabonnementen op dag-, nieuws-, weekbladen en tijdschriften eindigen na de afgesproken proeftijd.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven