Algemene voorwaarden

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Algemene voorwaarden zijn de regels die u standaard gebruikt als een klant iets bij u koopt of als u een dienst levert. U bent niet verplicht om algemene voorwaarden te gebruiken. Als u ze gebruikt dan gelden ze voor u en voor uw klant.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn onderdeel van de (koop)overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn afspraken die standaard gelden. In de algemene voorwaarden beschrijft u de regels over bijvoorbeeld de:

De algemene voorwaarden gaan niet over speciale kenmerken van het product of de dienst zelf. Bijvoorbeeld de prijs, de kleur of het aantal. Lees hoe u algemene voorwaarden opstelt.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

U bent niet verplicht om algemene voorwaarden te gebruiken. Er zijn altijd wettelijke regels bij een koopovereenkomst voor u en uw klant waar u op kunt terugvallen. Sommige brancheorganisaties verplichten hun leden algemene voorwaarden te gebruiken. Bijvoorbeeld in de kinderopvang.

Gebruikt u wel algemene voorwaarden? Dan gelden die voor u en uw klant. U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij KVK of de rechtbank. Ook dit is niet verplicht.

Geen onredelijke voorwaarden

Uw algemene voorwaarden moeten redelijk zijn. U mag geen misbruik maken van uw positie als ondernemer. Ook mag u geen onredelijke afspraken in uw algemene voorwaarden zetten. In de wet staat:

Uw klant informeren (informatieplicht)

U moet de klant goed en op tijd informeren over uw algemene voorwaarden voordat u een overeenkomst afsluit. Gebruik begrijpelijke taal en zorg ervoor dat uw klant uw algemene voorwaarden kent. Bijvoorbeeld door de klant te laten bevestigen dat hij ze heeft gelezen.

Algemene voorwaarden wijzigen

Levert u doorlopend producten of diensten, zoals een abonnement? Dan mag u tussendoor niet zomaar uw algemene voorwaarden veranderen. U moet zich houden aan deze regels:

  • Bij de aankoop moet duidelijk zijn dat u de voorwaarden tussendoor kunt veranderen.
  • U moet veranderingen in uw algemene voorwaarden naar uw klant sturen. Een kort bericht hierover is niet genoeg.
  • De veranderingen moeten redelijk zijn. Uw klant moet bijvoorbeeld bij een verandering de overeenkomst kunnen opzeggen. En u mag de prijs van een abonnement niet binnen 3 maanden aanpassen.

Algemene voorwaarden vernietigen

Houdt u zich niet aan de algemene voorwaarden? Staan er onredelijke bepalingen in de algemene voorwaarden? Of verandert u de voorwaarden zonder uw klant hierover te informeren? Dan kan uw klant per brief of e-mail de algemene voorwaarden laten vernietigen. De algemene voorwaarden zijn dan ongeldig.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)