Algemene voorwaarden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Algemene voorwaarden zijn de regels die u standaard gebruikt als een klant iets bij u koopt. Ze zijn onderdeel van de (koop)overeenkomst. De algemene voorwaarden gelden voor u en voor uw klant.

Wat staat er in de algemene voorwaarden?

In de algemene voorwaarden beschrijft u de regels over bijvoorbeeld de betalingsvoorwaarden, de garantie en wat de regels zijn bij geschillen. De algemene voorwaarden zijn randvoorwaarden die standaard gelden bij een aankoop. De algemene voorwaarden gaan niet over speciale kenmerken van het product of de dienst zelf. Bijvoorbeeld de prijs, de kleur of het aantal.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

U bent niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen. Er zijn altijd wettelijke regels bij een koopovereenkomst voor u en uw klant waar u op kunt terugvallen. Gebruikt u wel algemene voorwaarden? Dan gelden die voor u en uw klant. U kunt uw algemene voorwaarden deponeren bij KVK of de rechtbank. Ook dit is niet verplicht. Sommige brancheorganisaties verplichten hun leden algemene voorwaarden te gebruiken. Bijvoorbeeld in de kinderopvang.

Onredelijke voorwaarden

U mag geen onredelijke bepalingen in uw algemene voorwaarden zetten. In de wet staan wat zeker onredelijk is en welke bepalingen onredelijk kunnen zijn. Als u regels in uw algemene voorwaarden wilt zetten die onredelijk kunnen zijn, moet u daar een goede reden voor hebben.

Uw klant informeren

U moet de klant informeren over uw algemene voorwaarden voordat u een overeenkomst afsluit. Zorg ervoor dat uw klant uw algemene voorwaarden kent. En gebruik begrijpelijke taal.

Algemene voorwaarden veranderen

Als u doorlopend producten of diensten levert zoals een abonnement mag u tussentijds niet zomaar uw algemene voorwaarden veranderen. U moet zich houden aan de volgende regels:

  • Bij de aankoop moet duidelijk zijn dat de voorwaarden tussentijds kunnen veranderen.
  • U moet de aangepaste voorwaarden naar uw klant sturen. Een kort berichtje hierover is niet genoeg.
  • De veranderingen moeten redelijk zijn. Uw klant moet bijvoorbeeld bij verandering de overeenkomst kunnen opzeggen. En u mag de prijs van een abonnement niet binnen drie maanden veranderen.

Algemene voorwaarden vernietigen

Houdt u zich niet aan de de algemene voorwaarden? Staan er onredelijke bepalingen in de algemene voorwaarden? Of u verandert de voorwaarden zonder uw klant hierover te informeren? Dan kan uw klant per brief of e-mail de algemene voorwaarden laten vernietigen. De algemene voorwaarden zijn dan ongeldig.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven