Algemene voorwaarden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Algemene voorwaarden zijn de regels voor u en de koper of afnemer van uw product of dienst. Ze maken deel uit van de overeenkomst. Het gaat om regels over bijvoorbeeld:

In de algemene voorwaarden staat geen specifieke informatie over het product zelf. Zoals de prijs of de hoeveelheid. Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die u standaard gebruikt voor alle leveringen.

Zijn algemene voorwaarden verplicht?

U bent niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen. Maar als u ze gebruikt, dan gelden ze en dan moet u zich aan de algemene voorwaarden houden. Sommige brancheorganisaties verplichten hun leden algemene voorwaarden te gebruiken. Bijvoorbeeld in de kinderopvangExterne link. Als u algemene voorwaarden opstelt, kunt u de algemene voorwaarden deponerenExterne link bij KVK of de rechtbank. Dat is niet verplicht.

Informeren over algemene voorwaarden

U moet de klant informeren over uw algemene voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst. Zorg ervoor dat uw klant uw algemene voorwaarden kent. En gebruik begrijpelijke taal.

Algemene voorwaarden wijzigen

U mag uw algemene voorwaarden wel tussentijds wijzigen, maar niet zomaar. U moet bijvoorbeeld uw klant hier duidelijk over informeren. En de veranderingen mogen niet onredelijk zijnExterne link. Uw klant moet bijvoorbeeld bij verandering de overeenkomst kunnen opzeggen. En u mag de prijs van een abonnement niet binnen drie maanden veranderen.

Algemene voorwaarden vernietigen

Houdt u zich niet aan de de algemene voorwaarden? Staan er onredelijke bepalingen in de algemene voorwaarden die u gebruikt? Of u verandert de voorwaarden zonder hier duidelijk over te informeren? Dan kan uw klant de algemene voorwaarden laten vernietigen. De algemene voorwaarden zijn dan ongeldig.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven