Activiteiten in een beschermd natuurgebied

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Kunnen uw activiteiten schadelijk zijn voor de beschermde natuur in een Natura 2000External link-gebied (of Beschermd Natuurmonument)? Dan heeft u een natuurbeschermingswetvergunning van uw provincie nodig.

Zijn er nog andere activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan kunt u voor alle activiteiten een omgevingsvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld bij bouwprojecten of als u een camping wilt beginnen. U hoeft dan geen aparte natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen.

Vergunning aanvragen

De omgevingsvergunning vraagt u aan via het OmgevingsloketExternal link. U vraagt de natuurbeschermingswetvergunning aan bij de provincie.

In uitzonderlijke gevallen moet u deze aanvraag indienen bij de directie Ruimte en Regionale Economie (RRE) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Nationale Databank Flora en Fauna

Wilt u een beter beeld krijgen van de ecologische omstandigheden bij uw bouwproject? Dan kunt u (tegen betaling) de Nationale Databank Flora en FaunaExternal link (NDFF) gebruiken.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de natuurbeschermingswetvergunning digitaal aanvragen bij de provincie. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven