Activiteiten in een beschermd natuurgebied

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 17 jan 2023
< 1 min lezen
English version

Kunnen uw activiteiten schadelijk zijn voor de beschermde natuur? Dan heeft u een natuurbeschermingswetvergunning van uw provincie nodig.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Natuurbeschermingswetvergunning aanvragen

U moet een natuurbeschermingswetvergunning aanvragen voor activiteiten in of in de buurt van:

Bijvoorbeeld als u meer stikstof uitstoot dan de maximale waarde. U kunt een natuurbeschermingswetvergunning aanvragen bij de provincie.

In uitzonderlijke gevallen moet u de vergunning aanvragen bij de directie Ruimte en Regionale Economie (RRE) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Omgevingsvergunning aanvragen

Heeft u voor uw activiteiten ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u voor alle activiteiten 1 omgevingsvergunning aanvragen. U hoeft dan geen aparte natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen. Bijvoorbeeld bij bouwprojecten of als u een camping wilt beginnen. De omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online. In het Omgevingsloket online controleert u ook voor welke activiteiten u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

U kunt de natuurbeschermingswetvergunning digitaal aanvragen bij de provincie via de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)