Activiteiten in een beschermd natuurgebied

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen
Kunnen uw activiteiten schadelijk zijn voor de beschermde natuur? Dan heeft u een natuurbeschermingswetvergunning van uw provincie nodig. Bekijk de regels.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Kunnen uw activiteiten schadelijk zijn voor de beschermde natuur in een Natura 2000-gebied (of Beschermd Natuurmonument)? Dan heeft u een natuurbeschermingswetvergunning van uw provincie nodig.

  Zijn er nog andere activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan kunt u voor alle activiteiten een omgevingsvergunning aanvragen. Bijvoorbeeld bij bouwprojecten of als u een camping wilt beginnen. U hoeft dan geen aparte natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen.

  Vergunning aanvragen

  De omgevingsvergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. U vraagt de natuurbeschermingswetvergunning aan bij de provincie.

  In uitzonderlijke gevallen moet u deze aanvraag indienen bij de directie Ruimte en Regionale Economie (RRE) van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Nationale Databank Flora en Fauna

  Wilt u een beter beeld krijgen van de ecologische omstandigheden bij uw bouwproject? Dan kunt u (tegen betaling) de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) gebruiken.

  Digitaal aanvragen met de berichtenbox

  Met de berichtenbox kunt u de natuurbeschermingswetvergunning digitaal aanvragen bij de provincie. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)