Activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor planten of dieren

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 12 jun 2024
1 min lezen
English version

Voert u werk uit dat schadelijk kan zijn voor (beschermde) planten en dieren? Dan heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. Als u werkt volgens een gedragscode hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Check of u een omgevingsvergunning nodig heeft

Er zijn veel activiteiten die negatieve gevolgen kunnen hebben voor (beschermde) planten of dieren. Bijvoorbeeld:

  • huizen of wegen bouwen of slopen
  • windmolens plaatsen
  • onderzoek doen naar planten of dieren

De Omgevingswet noemt dit flora- en fauna-activiteiten.

Denkt u dat uw activiteit schadelijk kan zijn voor (beschermde) planten of dieren? Controleer dan vooraf of u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft. Dat kan met het stappenplan voor flora- en fauna-activiteiten van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ook leest u daarin hoe u de vergunning aanvraagt.

Laat een ecologisch deskundige onderzoek doen

Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning moet u een ecologisch deskundige inschakelen. Deze onderzoekt onder andere:

  • of er beschermde planten of dieren zijn op de plaats van uw activiteiten
  • hoe u schade aan die dieren en planten kunt voorkomen
  • wat u kunt doen als de activiteiten door de negatieve gevolgen niet mogelijk zijn

U vindt een ecologisch deskundige bij een ecologisch adviesbureau.

Ga na of u volgens een gedragscode kunt werken

U heeft geen omgevingsvergunning nodig als u volgens een aangewezen en goedgekeurde gedragscode werkt. In zo’n gedragscode staat hoe u moet werken om schade aan dieren en planten te voorkomen. U kunt een gedragscode gebruiken als u voldoet aan de voorwaarden en activiteiten die in die gedragscode staan.

Sommige gedragscodes worden nog omgezet naar de Omgevingswet. Dat gebeurt voor 1 januari 2025. Tot die tijd blijven een aantal gedragscodes onder de Wet natuurbescherming gelden.

Organisaties kunnen ook een nieuwe gedragscode maken. Neem daarvoor altijd eerst contact op met RVO. RVO beoordeelt de gedragscodes.

Houd u aan de Omgevingswet

U moet zich houden aan de regels van het rijk en de provincie voor flora- en fauna-activiteiten in de Omgevingswet. U moet bijvoorbeeld:

  • onderzoeken wat de negatieve gevolgen van uw activiteiten zijn voor dieren en planten
  • maatregelen nemen om die gevolgen te voorkomen of te herstellen
  • direct de overheid waarschuwen als er onverwachts iets misgaat

U heeft misschien ook andere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld een vergunning voor bouwen, slopen of bomen kappen. Doe daarvoor de vergunningcheck in het Omgevingsloket. U kunt daar in 1 keer alle vergunningen aanvragen.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie