Activiteiten in een stiltegebied

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Een stiltegebied is een beschermd gebied waar u alleen geluiden hoort die bij het gebied horen. Het geluid in stiltegebieden mag niet harder zijn dan 40 decibel. In de Provinciale Omgevingsverordening (POV) staan de regels om geluidsoverlast in deze gebieden te voorkomen of te verkleinen.

  Voor activiteiten in een stiltegebied die lawaai maken, moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie. In de ontheffing staat aan welke regels u zich moet houden bij de activiteiten.

  Let op: Voor een activiteit in een stiltegebied kunnen ook nog andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn, bijvoorbeeld op grond van de Natuurbeschermingswet, de Wet milieubeheer of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

  Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

  Met de berichtenbox kunt u de ontheffing activiteiten uitvoeren binnen een stiltegebied digitaal aanvragen bij de provincie. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven