Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Activiteiten in een stiltegebied

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Laatst gecontroleerd op < 1 min lezenEnglish version

In een stiltegebied mogen geluiden niet harder zijn dan 40 decibel. Voor hardere geluiden moet u een ontheffing aanvragen.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

Een stiltegebied is een beschermd gebied in de natuur. U hoort er alleen geluiden die bij het gebied horen. Andere geluiden mogen niet harder zijn dan 40 decibel (dB). In de Provinciale Omgevingsverordening (POV) staan de regels om geluidsoverlast in deze gebieden te voorkomen of te verminderen. Op de kaart van Atlas Leefomgeving ziet u een overzicht van de stiltegebieden in Nederland.

Ontheffing stiltegebied aanvragen

Voor activiteiten in een stiltegebied met geluid harder dan 40 dB moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie. In de ontheffing staat aan welke regels u zich moet houden bij de activiteiten.

Bezwaar maken

Is uw aanvraag voor de ontheffing afgewezen? En bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit.

Kosten ontheffing stiltegebied

Voor een ontheffing betaalt u een vergoeding (leges). Hoeveel leges u moet betalen verschilt per provincie.

Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

U kunt de ontheffing voor activiteiten in een stiltegebied digitaal aanvragen bij de provincie via de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Zie ook

Naar boven