Activiteiten in een stiltegebied

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 10 jan 2023
< 1 min lezen
English version

In een stiltegebied mogen geluiden niet harder zijn dan 40 decibel. Voor hardere geluiden moet u een ontheffing aanvragen.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Een stiltegebied is een beschermd gebied in de natuur. U hoort er alleen geluiden die bij het gebied horen. Andere geluiden mogen niet harder zijn dan 40 decibel (dB). In de Provinciale Omgevingsverordening (POV) staan de regels om geluidsoverlast in deze gebieden te voorkomen of te verminderen. Op de kaart van Atlas Leefomgeving ziet u een overzicht van de stiltegebieden in Nederland.

Ontheffing stiltegebied aanvragen

Voor activiteiten in een stiltegebied met geluid harder dan 40 dB moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie. In de ontheffing staat aan welke regels u zich moet houden bij de activiteiten.

Let op: Voor een activiteit in een stiltegebied kunnen ook nog andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn, bijvoorbeeld een natuurbeschermingswetvergunning of een omgevingsvergunning.

Bezwaar maken

Is uw aanvraag voor de ontheffing afgewezen? En bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken tegen het besluit.

Kosten ontheffing stiltegebied

Voor een ontheffing betaalt u een vergoeding (leges). Hoeveel leges u moet betalen verschilt per provincie.

Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

U kunt de ontheffing voor activiteiten in een stiltegebied digitaal aanvragen bij de provincie via de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)