Activiteiten in een stiltegebied

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

In een stiltegebied mogen geluiden niet hoger zijn dan 40 decibel. Voor geluiden die hoger zijn, moet u een ontheffing aanvragen.

Direct regelen of meer weten?

Bij uw gemeente, provincie of waterschap
Zoeken

  Een stiltegebied is een beschermd gebied in de natuur. U hoort er alleen geluiden die bij het gebied horen. Andere geluiden mogen niet hoger zijn dan 40 decibel. In de Provinciale Omgevingsverordening (POV) staan de regels om geluidsoverlast in deze gebieden te voorkomen of te verkleinen.

  Ontheffing aanvragen

  Voor geluiden en activiteiten in een stiltegebied die harder klinken dan 40 decibel, moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie. In de ontheffing staat aan welke regels u zich moet houden bij de activiteiten.

  Let op: Voor een activiteit in een stiltegebied kunnen ook nog andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn, bijvoorbeeld op grond van de Natuurbeschermingswet, de Wet milieubeheer of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

  Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

  Met de berichtenbox kunt u de ontheffing Activiteiten uitvoeren binnen een stiltegebied digitaal aanvragen bij de provincie. Met dit beveiligd e-mailsysteem wisselt u als ondernemer digitaal berichten uit met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Antwoord voor bedrijven