Activiteiten in een stiltegebied

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen

In een stiltegebied mogen geluiden niet harder zijn dan 40 decibel. Voor hardere geluiden moet u een ontheffing aanvragen.

Bekijk waar u ontheffing bij uw provincie kunt aanvragen.

Zoeken

  Een stiltegebied is een beschermd gebied in de natuur. U hoort er alleen geluiden die bij het gebied horen. Andere geluiden mogen niet harder zijn dan 40 decibel (dB). In de Provinciale Omgevingsverordening (POV) staan de regels om geluidsoverlast in deze gebieden te voorkomen of te verkleinen. Op de kaart van Atlas Leefomgeving ziet u een overzicht van de stiltegebieden in Nederland.

  Ontheffing aanvragen

  Voor activiteiten in een stiltegebied met geluid harder dan 40 dB moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie. In de ontheffing staat aan welke regels u zich moet houden bij de activiteiten.

  Let op: Voor een activiteit in een stiltegebied kunnen ook nog andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn, bijvoorbeeld op grond van de Natuurbeschermingswet, de Wet milieubeheer of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

  Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

  Met de berichtenbox kunt u de ontheffing Activiteiten uitvoeren binnen een stiltegebied digitaal aanvragen bij de provincie. Met dit beveiligd e-mailsysteem wisselt u als ondernemer digitaal berichten uit met Nederlandse overheidsorganisaties.

  Deze informatie is geplaatst door

  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
  Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1