Bedrijf stoppen in 10 stappen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Centraal Bureau voor de Statistiek | KVK

U kunt altijd stoppen met uw bedrijf. Daar heeft u geen toestemming voor nodig. Bij bedrijfsbeëindiging (ook wel liquideren) komt wel veel kijken. Met welke regels en vergunningen krijgt u te maken? Wat betekent het voor de belasting? Wat moet u doen met uw inschrijving in het Handelsregister van KVK? Lees op deze pagina welke belangrijke stappen u moet zetten voor het beëindigen van uw bedrijf.

1. Laat klanten en leveranciers weten dat u gaat stoppen

Neem contact op met uw klanten en leveranciers. Bekijk eerst goed welke contracten of overeenkomsten u met hen heeft, voordat u uw klanten informeert dat u stopt.

2. Personeel ontslaan

Een bedrijf stoppen met personeel brengt verplichtingen met zich mee. Als u personeel moet ontslaan, moet u een ontslagvergunning aanvragen. In een sociaal plan kunt u afspraken vastleggen, zoals een ontslagvergoeding.

3. Ga na of u in aanmerking komt voor stakingsaftrek

Als u stopt met uw onderneming, komt u mogelijk in aanmerking voor stakingsaftrek. U betaalt dan minder belasting over de stakingswinst.

4. Ga na of u aanspraak maakt op een uitkering

Als u stopt met uw bedrijf, kunt u als (oudere) zelfstandig ondernemer mogelijk financiële hulp van uw gemeente krijgen op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) of de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Een van de voorwaarden is dat u nog ingeschreven staat in het Handelsregister van KVK.

5. Schrijf u uit bij het Handelsregister

Schrijf uw onderneming uit bij KVK. Hoe u dat doet is afhankelijk van de rechtsvorm van uw bedrijf. Een eenmanszaak kunt u direct uitschrijven. Een bedrijf met een rechtspersoon moet u eerst ontbinden. KVK geeft aan de Belastingdienst door dat u stopt. De Belastingdienst stuurt u een brief over de gevolgen voor de btw. Wilt u een uitkering aanvragen? Wacht dan nog even met uitschrijven.

Bedrijf stoppen met schuld

Moet u gedwongen stoppen met uw bedrijf? Bijvoorbeeld omdat schuldeisers uw faillissement hebben aangevraagd. Kijk of u uw schuld kunt saneren. En check wat u moet doen met uw personeel.

6. Reken af voor de btw (omzetbelasting)

KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt u een brief als u ondernemer bent voor de btw. Als u nog een laatste btw-aangifte moet doen, staat dat in de brief van de Belastingdienst.

7. Reken af voor de inkomstenbelasting

U moet fiscaal afrekenen met de Belastingdienst. Dat betekent dat u de administratie van uw onderneming sluit. U maakt de balans op en rekent af voor alle belastingsoorten. Heeft u een oudedagsreserve opgebouwd? Dan rekent u die af voor de inkomstenbelasting. Heeft u nog voorraad in het magazijn? Voor eigen gebruik moet u btw betalen.

8. Zeg uw bedrijfsverzekeringen en abonnementen op

Als u uw bedrijf beëindigt, moet u uw bedrijfsverzekeringen opzeggen. Denk ook aan het stoppen van vergunningen, telefoonnummers, abonnementen en het beëindigen van lopende contracten, bijvoorbeeld voor kantoorruimte.

9. Zeg de domeinnaam van uw website op

Neem voor het opheffen van een .nl-domeinnaam contact op met uw registrar (hostingprovider). Deze geeft de wijziging door aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).

10. Bewaar uw administratie

Na beëindiging van uw bedrijf moet u uw administratie nog minimaal 7 jaar bewaren. U mag uw papieren administratie digitaal opslaan.

Feiten en cijfers: hoeveel bedrijven stoppen per kwartaal?

De grafiek toont het aantal opheffingen van bedrijven in Nederland per kwartaal.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Centraal Bureau voor de Statistiek
KVK