Stoppen met uw vennootschap onder firma (vof)

Deze informatie is geplaatst door

KVK

± 4 min lezen

Als u besluit uw vof op te heffen, geeft u dit door aan het Handelsregister van KVK. U moet de vof dan eerst ontbinden. Ook rekent u af met de Belastingdienst. Bewaar uw administratie minimaal 7 jaar. Lees in dit stappenplan hoe u uw vof opheft.

1. Controleer de afspraken met uw vennoten

Ga na welke afspraken u heeft gemaakt met uw vennoten. Dat kunt u mondeling hebben gedaan of schriftelijk via een vennootschapscontract. Hierin staan onder andere afspraken over de verdeling van de winst. En over wie verantwoordelijk is voor verliezen en schulden bij het opheffen van de vof. Dat betekent dat de vennoten de schulden betalen en eventueel hun aandeel terugkrijgen in geld of natura, zoals producten.

Afspraken over geschillen

Vaak staat in het vennootschapscontract hoe u omgaat met geschillen tussen u en uw vennoten. Is dat niet het geval? Dan kunt u hier alsnog afspraken over maken. Bijvoorbeeld door advies te vragen aan een deskundige, zoals een accountant.

2. Vof opheffen (ontbinden)

Om uw vof op te heffen moet u deze ontbinden. Alle vennoten moeten dan opzeggen. Er geldt geen opzegtermijn. Wel is het verstandig om de voorwaarden van de opheffing vast te leggen in een brief, en deze door alle vennoten te laten ondertekenen.

Vof opheffen met schulden

Moet u gedwongen stoppen met uw vof omdat uw bedrijf schulden heeft? Onderzoek dan of u in aanmerking komt voor schuldsanering. Voor tijdelijke schulden kunt u eerst nog uitstel aanvragen (surseance van betaling).

3. Ga de financiële gevolgen na

Als u stopt met uw vof maken u en uw vennoten een eindbalans (laten) op. Dit is een eindoverzicht van het vermogen van uw vof. Daarna moet dit vermogen worden vereffend (financieel afgehandeld) en verdeeld.

Controleer ook deze aandachtspunten:

Handel de voorraden en bedrijfsmiddelen in uw vof af

Alle voorraden en bedrijfsmiddelen gaan bij het stoppen van de vof over naar de privévermogens van de vennoten. Dit geldt ook voor bedrijfsauto’s. Als u btw heeft afgetrokken bij de aanschaf van de goederen, moet u er nu btw over betalen. Ga daarbij uit van de waarde van de goederen op het moment dat u ze zelf gaat gebruiken. Dit hoort bij de slotaangifte btw (zie stap 6).

Check welke financiers u moet aflossen

Heeft uw vof leningen? Controleer welke afspraken daarover zijn gemaakt. Kunt u uw verplichtingen niet nakomen? Neem dan contact op met de financier. Probeer een oplossing te vinden.

Check welke leaseovereenkomsten u heeft

Heeft u leaseovereenkomsten? Bijvoorbeeld voor een leaseauto. Controleer hoe lang het contract nog loopt. Neem contact op met de leasemaatschappij (lessor) om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Kijk of u een uitkering kunt aanvragen

Bent u vóór 1960 geboren en is uw bedrijf is niet meer levensvatbaar? Dat kunt u via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) een uitkering aanvragen. Met behulp van de Bbz kunt u een aanvulling krijgen op uw inkomen tot de hoogte van een bijstandsuitkering. U moet dan wel 1225 uur per jaar aan uw vof hebben besteed. Bent u na 1960 geboren? Dan geldt een aanvulling tot beëindiging van de vof. Vraag Bbz aan bij de sociale dienst van uw woongemeente.

Bent u tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijd? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ). Met de IOAZ-uitkering vult u uw inkomen aan tot bijstandsniveau. U moet dan kunnen aantonen dat u te weinig inkomen heeft om van te leven. U vraagt de IOAZ-uitkering aan bij uw woongemeente.

Wacht met uitschrijven bij KVK

Let op: de aanvraag voor Bbz en de IOAZ-uitkering moet u indienen voordat u uw vof bij KVK laat uitschrijven.

4. Informeer uw personeel en klanten

Heeft u personeel? Vertel hen dan eerst dat u gaat stoppen met uw bedrijf. Uw personeel kan dan op tijd ander werk zoeken.

Bekijk ook welke contracten of afspraken u heeft met klanten en leveranciers. Laat uw klanten en leveranciers pas daarna weten dat u stopt. Lees meer over uw klanten informeren op KVK.nl.

5. Personeel ontslaan

Er zijn regels waar u zich aan moet houden als u personeel in dienst heeft: Als u personeel heeft, moet u een ontslagvergunning aanvragen. In een sociaal plan moet u afspraken vastleggen, zoals een transitievergoeding en hulp bij het vinden van nieuw werk. Geef Ook geeft u het ontslag ook door aan de Belastingdienst. Wat u moet doorgeven staat bij 'Stap 17 Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking' van het Handboek Loonheffingen (pdf).

6. Schrijf uw vof uit bij het Handelsregister

Schrijf uw vof uit bij het KVK Handelsregister. Om uw vof uit te schrijven moet u deze eerst ontbinden (zie stap 2). KVK geeft aan de Belastingdienst door dat u stopt. De Belastingdienst stuurt u een brief over de gevolgen voor inkomstenbelasting en de btw. Wilt u een uitkering aanvragen? Wacht dan nog even met uitschrijven (zie stap 3).

7. Reken af voor de btw (omzetbelasting)

Nadat de Belastingdienst van KVK heeft doorgekregen dat uw vof is uitgeschreven, ontvangt u van hen net als de andere vennoten een brief waarin staat dat u een laatste btw-aangifte moet doen. Pas als u de laatste btw-aangifte heeft gedaan, stuurt de Belastingdienst u een definitieve bevestiging van uitschrijving als ondernemer voor de btw.

Doe ook aangifte als u nog niet bent uitgeschreven

Uitschrijving duurt soms even. Krijgt u in de tussentijd bericht van de Belastingdienst dat u een btw-aangifte moet doen? Dan moet u die aangifte nog indienen. Ook als u niet meer werkte.

8. Reken af voor de inkomstenbelasting (IB)

De Belastingdienst stuurt u een brief met daarin de bevestiging van de uitschrijving in het Handelsregister. En de mededeling dat u uw belastingzaken moet afsluiten. Dit heet fiscaal afrekenen. Iedere vennoot moet een laatste aangifte inkomstenbelasting (IB) doen.

9. Controleer wat u moet opzeggen

Zorg dat u contracten en verzekeringen van uw vof stopzet. Een checklist:

Opzeggen zakelijke bankrekening

Regel de volgende zaken, voordat u uw zakelijke bankrekening opzegt:

  • Download alle rekeningafschriften en/of het financieel jaaroverzicht.
  • Zet lopende incassoafspraken en periodieke overboekingen stop.
  • Zeg gekoppelde creditcards en verzekeringen op.
  • Heeft u een G-rekening? Zeg deze op bij de Belastingdienst.

Informeer bij uw bank naar de procedure voor het opzeggen van een zakelijke bankrekening.

10. Bewaar uw administratie

Na het opheffen van uw vof moet u de administratie minimaal 7 jaar bewaren. In sommige gevallen is de bewaarplicht 10 jaar. Dit hangt van het soort gegevens af. U vindt daarover meer informatie op Belastingdienst.nl. U mag de papieren administratie ook scannen en alleen digitaal bewaren.

Feiten en cijfers: aantal opheffingen van bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid

De grafiek toont het aantal opheffingen van bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid in Nederland. Dit zijn bedrijven die gekoppeld zijn aan een mens met wettelijke rechten en plichten. Bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid zijn: eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma (vof) en commanditaire vennootschappen (cv).

Deze informatie is geplaatst door

KVK