Uitschrijven bij KVK

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Om uw bedrijf of organisatie uit te schrijven bij KVK, moet u deze eerst ontbinden. Voor een eenmanszaak hoeft dat niet, die kunt u direct uitschrijven

Uw eenmanszaak uitschrijven

Om uw eenmanszaak uit te schrijven bij KVK volgt u deze stappen:

Vul de datum in waarop u uw bedrijf wilt stoppen. Dit kan ook een datum in het verleden zijn, als u al gestopt bent. Vergeet ook uw naam en telefoonnummer niet. U verstuurt uw gegevens digitaal met DigiD. U maakt 0,01 eurocent over zodat KVK uw persoonsgegevens kan controleren.

Uw eenmanszaak per post uitschrijven

U kunt uw bedrijf ook per post uitschrijven. Gebruik hiervoor het formulier Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevensExternal link. Print het formulier uit, onderteken het en stuur het naar uw KVK-regiokantoorExternal link. Stop ook een kopie van uw legitimatiebewijs in de envelop. Bijvoorbeeld van uw paspoort, ID-kaart, rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument. Zorg er wel voor dat dit geldigExternal link is. De uitschrijving is kosteloos.

Uw bedrijf met rechtspersoon uitschrijven

Om een bedrijf met een rechtspersoon te kunnen uitschrijven, moet u deze ontbinden. Het bestuur, de leden of de aandeelhouders nemen het besluit te stoppen tijdens een vergadering. Als er geen schuld of vermogen is, dan kunnen de rechtspersoon en het bedrijf direct ontbonden worden en daarmee uitgeschreven. U geeft de ontbinding door aan KVK via het formulier ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschapExternal link.

Print het formulier uit, onderteken het en stuur het naar uw KVK-regiokantoorExternal link met een kopie van uw legitimatiebewijs. Bijvoorbeeld van uw paspoort, ID-kaart, rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument. Zorg er wel voor dat dit geldigExternal link is.

Als er wel schuld of vermogen is, dan geeft u dat aan op het ontbindingsformulier. Nadat uw schulden zijn betaald of uw vermogen is verdeeld kunt u de rechtspersoon en het bedrijf met het formulier einde rechtspersoonExternal link uitschrijven. Dat kan op de datum van het besluit of op een tijdstip in de toekomst. De uitschrijving is kosteloos.

Rechtspersonen

Rechtspersonen zijn besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en verenigingen en stichtingen.

Uw vof, cv of maatschap uitschrijven

Om een vennootschap onder firma (vof), een commanditaire vennootschap (cv) of maatschap te kunnen uitschrijven moet u deze ontbinden. Dat doet u bij KVK via het formulier ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschapExternal link. Uw vof, cv of maatschap is door het invullen van dit formulier ontbonden en ook direct uitgeschreven. Geef op het formulier de datum aan, waarop u het bedrijf wilt stopzetten. U en alle andere vennoten of maten moeten mee tekenen. De datum van stoppen kan een datum in het verleden of in de toekomst zijn.

Print het formulier uit, onderteken het en stuur het naar uw KVK-regiokantoorExternal link met een kopie van uw legitimatiebewijs. Bijvoorbeeld van uw paspoort, ID-kaart, rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument. Zorg er wel voor dat dit geldigExternal link is. De uitschrijving is kosteloos.

Deze informatie is geplaatst door

KVK