Inschrijven in het Handelsregister

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Iedere onderneming en rechtspersoon in Nederland moet zich inschrijven in het Handelsregister. KVK is wettelijk verplicht de gegevens van bedrijven te registreren. U kunt controleren met wie u zaken doet. En de overheid kan gegevens uit het register gebruiken.

Start u een nieuwe onderneming?

Dan moet u zich inschrijven bij het Handelsregister van KVK. U voldoet aan de criteria voor een onderneming als u zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen met de bedoeling om winst te maken. Voor de inschrijving in het Handelsregister betaalt u 1 keer een inschrijfvergoeding. Inschrijven kan vanaf 1 week vóór tot 1 week ná de start van uw onderneming. Wie de inschrijving mag doen, hangt af van de rechtsvorm van uw bedrijf.

Wat is het Handelsregister?

In het Handelsregister staan alle bedrijven die meedoen aan de Nederlandse economie. U kunt informatie opzoeken en (tegen betaling) uittreksels bestellen. Handelsregisterinformatie kunt u ook telefonisch opvragen bij KVK.

Wat staat er in het Handelsregister?

In het Handelsregister staat de volgende bedrijfsinformatie:

Deze gegevens zijn openbaar. Iedereen kan ze opzoeken in het Handelsregister. Wilt u dat uw gegevens niet beschikbaar zijn voor directmarketingacties? Dan kunt u de non-mailing indicator inschakelen. Telemarketingbedrijven moeten zich houden aan regels voor telemarketing en verkoop op afstand.

KVK meldt u aan bij de Belastingdienst

Als u uw onderneming inschrijft in het Handelsregister, geeft KVK uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Als u uw onderneming bij KVK inschrijft, beoordeelt de Belastingdienst of u aan de eisen voldoet. Als de Belastingdienst u ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting, betaalt u inkomstenbelasting over de winst uit uw onderneming.

Welke nummers krijgt uw onderneming?

Na uw inschrijving in het Handelsregister krijgt u een aantal nummers:

Buitenlandse ondernemingen

Bent u een buitenlandse vennootschap met een Nederlandse vestiging? Dan moet u zich ook inschrijven bij het Handelsregister. Krijgt u als buitenlandse ondernemer zonder Nederlandse vestiging te maken met btw? Dan moet u zich registreren bij de Belastingdienst.

Uitlener van arbeidskrachten

Bent u uitlener van arbeidskrachten? Dan moet u dat vermelden in het Handelsregister. Dat geldt ook voor buitenlandse bedrijven zonder Nederlandse vestiging en zogenaamde 06-busjes. U krijgt een boete als u dit niet doet.

Huurt u personeel in bij een uitlener die niet in het Handelsregister is ingeschreven? Dan krijgt u ook een boete. Controleer daarom altijd of de uitlener correct geregistreerd is. Dit kunt u doen met de Waadi check.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt u bijvoorbeeld van adres of van handelsnaam? Deze wijzigingen moet u binnen een week doorgeven aan KVK. Komt uw onderneming in handen van een nieuwe eigenaar, een samenwerkingsverband of een rechtspersoon? Dan krijgt het bedrijf een nieuw KVK-nummer. Geeft u minimaal 5 keer per maand iets door aan het Handelregister? Dan bent u veelmuteerder en kunt u zich aanmelden voor toegang tot Online Registeren Veelmuteerders (ORVM). U kunt dan eenvoudig online wijzigingen doorgeven.

Uitschrijven uit het Handelsregister

Als u uw bedrijf stopt, moet u zich uitschrijven uit het Handelsregister. U stuurt (of brengt) het uitschrijfformulier naar het KVK-kantoor in uw regio. U stuurt een kopie van uw legitimatiebewijs mee. KVK geeft uw uitschrijving door aan de Belastingdienst.

Digitale inschrijving met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u uw gegevens digitaal aanleveren bij KVK. Hiervoor heeft u identificatie nodig met een eHerkenningsmiddel niveau 4 of ondertekening met een PKIoverheid-certificaat. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven