Inschrijven in het Handelsregister

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen

Iedere onderneming en rechtspersoon in Nederland moet zich inschrijven in het Handelsregister. KVK is wettelijk verplicht de gegevens van bedrijven te registreren in het Handelsregister.

Wat is het Handelsregister?

In het Handelsregister staan alle bedrijven die meedoen aan de Nederlandse economie. U kunt informatie in het handelsregister opzoeken. En (tegen betaling) een uittreksel Handelsregister bestellen.

Hoe kunt u zich inschrijven in het Handelsregister?

Hoe u zich kunt inschrijven bij KVK hangt af van uw rechtsvorm:

Wanneer moet u zich inschrijven in het Handelsregister?

U voldoet aan de criteria voor een onderneming als u zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen met de bedoeling om winst te maken. Wie de inschrijving mag doen, hangt af van de rechtsvorm van uw bedrijf. KVK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst.

Inschrijven kan vanaf 1 week vóór tot 1 week ná de start van uw onderneming. Eerder inschrijven kan ook. De definitieve inschrijving (met KVK-nummer) vindt in dat geval 1 week voor de start van uw bedrijf plaats. U hoeft daarvoor niet opnieuw naar KVK te komen.

Wijzigingen doorgeven

Wijzigt u bijvoorbeeld van adres, handelsnaam of activiteit? U moet binnen 1 week de wijziging doorgeven aan KVK. Komt uw onderneming in handen van een nieuwe eigenaar, een samenwerkingsverband of een rechtspersoon? Dan krijgt het bedrijf een nieuw KVK-nummer.

Uitschrijven uit het Handelsregister

Als u uw bedrijf stopt, moet u zich uitschrijven uit het Handelsregister. KVK geeft uw uitschrijving door aan de Belastingdienst.

Buitenlandse ondernemingen

Bent u een buitenlandse vennootschap met een Nederlandse vestiging? Dan moet u zich ook inschrijven in het Handelsregister.

Uitlener van arbeidskrachten

Bent u uitlener van arbeidskrachten? Dan moet u uitlenen van arbeidskrachten vermelden in het Handelsregister. Dat geldt ook voor buitenlandse bedrijven zonder Nederlandse vestiging en zogenaamde 06-busjes. U krijgt een boete als u dit niet doet.

Huurt u personeel in bij een uitlener die niet in het Handelsregister is ingeschreven? Dan krijgt u ook een boete. Controleer daarom altijd of de uitlener correct geregistreerd is. Dit kunt u doen met de Waadi check.

Digitale inschrijving met de berichtenbox

U kunt uw gegevens digitaal aanleveren bij KVK met de berichtenbox. Hiervoor heeft u identificatie nodig met een eHerkenningsmiddel niveau 4 of ondertekening met een PKIoverheid-certificaat. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties. Lees meer over de Berichtenbox.