Inschrijven in het Handelsregister

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Iedere onderneming en rechtspersoon in Nederland moet zich inschrijven in het HandelsregisterExterne link bij KVK. U voldoet aan de criteria voor een ondernemingExterne link als u zelfstandig goederen of diensten levert aan anderen met de bedoeling om winst te maken. Voor de inschrijving in het Handelsregister betaalt u een eenmalige inschrijfvergoedingExterne link.

Moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst?

Als u uw onderneming inschrijftExterne link in het Handelsregister, krijgt u een KVK-nummer en geeft KVK uw gegevens door aan de Belastingdienst. U hoeft zich dus niet apart aan te melden bij de Belastingdienst.

Welke nummers krijgt uw onderneming?

Na uw inschrijving in het Handelsregister krijgt u een KVK-nummer. Als rechtspersoon of samenwerkingsverband krijgt u daarnaast een Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Bestaat uw onderneming uit meerdere vestigingen? Dan krijgt elke vestiging een uniek vestigingsnummerExterne link van 12 cijfers. U ontvangt van KVK of de Belastingdienst automatisch uw btw-nummer.

Start u een nieuwe onderneming?

Dan schrijft u zich in bij het Handelsregister van KVK. Dat kan vanaf een week vóór tot een week ná de start van uw onderneming. U kunt online een afspraak makenExterne link. Start u een rechtspersoon? Dan regelt de notaris uw inschrijving.

Buitenlandse ondernemingen

Bent u een buitenlandse vennootschap met een Nederlandse vestiging? Ook dan schrijft u zich in bij het Handelsregister. Krijgt u als buitenlandse ondernemer zonder Nederlandse vestiging te maken met btw? Dan moet u zich registreren bij de Belastingdienst.

Bent u uitlener van arbeidskrachten?

Dan moet u dat vermelden in het HandelsregisterExterne link. Dat geldt ook voor buitenlandse bedrijven zonder Nederlandse vestiging en zogenaamde 06-busjes. U krijgt een boete als u dit niet doet.

Huurt u personeel in bij een uitlener die niet in het Handelsregister is ingeschreven? Dan krijgt u ook een boete. Controleer daarom altijd of de uitlener correct geregistreerd is. Dit kunt u doen met de Waadi checkExterne link van KVK. Waadi staat voor Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

Wijzigingen in uw onderneming doorgeven

Wijzigt u bijvoorbeeld van adres of van handelsnaam? Deze wijzigingen moet u binnen een week doorgevenExterne link aan KVK. Komt uw onderneming in handen van een nieuwe eigenaar, een samenwerkingsverband of een rechtspersoon? Dan krijgt het bedrijf een nieuw KVK-nummer.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Als u uw onderneming bij KVK inschrijft, beoordeelt de Belastingdienst of u aan de eisen voldoet. Als de Belastingdienst u ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting, betaalt u inkomstenbelasting over de winst uit uw onderneming.

Bedrijf beëindigen

Als u uw bedrijf beëindigt, moet u zich uitschrijven uit het HandelsregisterExterne link. U stuurt (of brengt) het uitschrijfformulier naar het KVK-kantoor in uw regio. U stuurt een kopie van uw legitimatiebewijs mee. KVK geeft uw uitschrijving door aan de Belastingdienst.

Handelsregister inzien en uittreksel opvragen

In het Handelsregister staan bedrijven, stichtingen en verenigingen ingeschreven. U kunt informatie opzoeken en (tegen betaling) uittreksels bestellenExterne link. Handelsregisterinformatie kunt u ook telefonisch opvragenExterne link bij KVK.

Uw gegevens afschermen met de non-mailing indicator

Uw gegevens in het Handelsregister zijn zichtbaar voor iedereen. Wilt u dat uw gegevens niet beschikbaar zijn voor directmarketingacties? Dan kunt u de non-mailing indicatorExterne link inschakelen.

Digitale inschrijving met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u uw gegevens digitaal aanleveren bij KVK. Hiervoor heeft u identificatie nodig met een eHerkenningsmiddel niveau 4 of ondertekening met een PKIoverheid-certificaatExterne link. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven