Dit artikel is gerelateerd aan:

Afval scheiden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Afvalscheiding is verplicht. Dit betekent dat u alle afvalstoffen in uw bedrijf moet scheiden voor zover dat kan. Nederland heeft een Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) met het doel om zoveel mogelijk producten en materialen opnieuw te gebruiken.

Gevaarlijk afval scheiden

Gevaarlijk afval moet u altijd scheiden. Gevaarlijk afval is afval dat schadelijk is voor mens, dier of milieu. In de Eural staat welke afvalstoffen gevaarlijk zijn. De Eural is een Europese afvalstoffenlijst met codes en omschrijvingen.

Niet-gevaarlijk afval scheiden

Met de richtlijnen van Afval Circulair, het kenniscentrum over afval en circulaire economie, kunt u controleren of u ook aan afvalscheiding moet doen voor uw niet-gevaarlijke afval. Er zijn afvalstofkaarten waarin staat wat u kunt doen met afval dat in ieder bedrijf voorkomt. Bijvoorbeeld papier, karton, glas en elektrische apparaten.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven