Dit artikel is gerelateerd aan:

Afval scheiden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

U bent verplicht om alle afvalstoffen in uw bedrijf te scheiden voor zover dat kan. Nederland heeft een Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3)Externe link met het doel om zoveel mogelijk producten en materialen opnieuw te gebruiken.

Gevaarlijk afval scheiden

Gevaarlijk afvalExterne link moet u altijd scheiden. Gevaarlijk afval is afval dat schadelijk is voor mens, dier of milieu. In de EuralExterne link staat welke afvalstoffen gevaarlijk zijn. De Eural is een Europese afvalstoffenlijst met codes en omschrijvingen.

Niet-gevaarlijk afval scheiden

Met de richtlijnen van Afval CirculairExterne link, het kenniscentrum over afval en circulaire economie, kunt u controleren of u ook uw niet-gevaarlijke afval moet scheiden. Er zijn afvalstofkaartenExterne link waarin staat wat u kunt doen met afval dat in ieder bedrijf voorkomt. Bijvoorbeeld papier, karton, glas en elektrische apparaten.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven