Bedrijfshulpverlening (BHV) regelen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bij (grote) rampen moet u werknemers en bezoekers opvangen en verzorgen. Daarom moet u de bedrijfshulpverlening (BHV) in uw bedrijf regelen. Hoe u dit doetExterne link, heeft te maken met de grootte van uw bedrijf en de risico's in uw bedrijf. U bent niet verplicht om een bedrijfshulpverlener (bhv'er) te hebben. U mag andere maatregelen nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. In de Arbeidsomstandighedenwet staan algemene aanwijzingen.

Hoeveel bedrijfshulpverleners heeft u nodig?

Het aantal bhv'ers bepaalt u aan de hand van de gegevens in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Belangrijke onderdelen daarbij zijn het aantal medewerkers en het gemiddelde aantal bezoekers. U moet zorgen dat er altijd voldoende bhv'ersExterne link in uw bedrijf zijn.

Calamiteitenplan en ontruimingsplan

U moet een calamiteitenplanExterne link (noodplan) maken, waarin staat welke hulpverlening er is. Het verplichte ontruimingsplanExterne link (pdf) kan een onderdeel zijn van het calamiteitenplan.

Bedrijfshulpverlening op bouwplaatsen

Aannemers en onderaannemers zorgen samen voor de bedrijfshulpverlening op (tijdelijke) bouwplaatsen. De gezamelijke afspraken voor veiligheid en gezondheid moet u in het Ve&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan) noemen. Het hoofd BHV is er verantwoordelijk voor dat er een goed bedrijfshulpverleningsplan is. Dit plan moet passen bij het V&G-plan.

Let op: Zijn bijvoorbeeld 2 of 3 van uw medewerkers bij een particulier aan het werk? Dan is dat ook een bouwplaats. Een V&G-plan is in die situatie niet verplicht.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven