Bestelauto van de zaak

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst

Heeft u een bestelauto voor uw bedrijf? De meeste belastingregels zijn dan hetzelfde als voor een personenauto. Maar er zijn ook speciale belastingregels voor uw bestelauto.

Bestelauto voor de motorrijtuigenbelasting en de bpm

Als u voor uw onderneming een bestelauto nodig heeft, is het handig om te weten of de auto ook voor de Belastingdienst een bestelauto is. Er is een schemaExternal link waarmee u dat kunt bepalen. Voldoet uw bestelauto niet aan de regels? Dan is uw bestelauto voor de motorrijtuigenbelasting en de bpm een personenauto.

Privégebruik van uw bestelauto

De regels voor privégebruik van een auto gelden ook voor bijna alle bestelauto's. Er is een uitzondering voor bestelauto's die eigenlijk alleen maar te gebruiken zijn voor het vervoer van goederen. Het gaat dan om auto's die bijvoorbeeld alleen een bestuurdersstoel hebben en waarvan de bevestigingspunten van de passagiersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast.

Heeft u zo'n bestelauto? Voor de inkomstenbelasting verrekent u dan de autokosten met het aantal privékilometers maal de werkelijke kilometerprijs. Wat overblijft mag u dan van uw winst aftrekken.

Vereenvoudigde rittenregistratie

Het bepalen van het privégebruik van een bestelauto is soms niet makkelijk. Heeft een van uw werknemers bijvoorbeeld meer ritten op een dag met de bestelauto? Dan kan het bijhouden van een volledige rittenregistratieExternal link een grote administratieve last zijn.

Hiervoor is een praktische regeling. Uw werknemer mag het aantal gereden privékilometers bewijzen met een vereenvoudigde rittenregistratie. De belangrijkste gegevens in een vereenvoudigde rittenadministratie zijn:

  • zakelijke adressen van klanten (die moet u in uw administratie bewaren)
  • het aantal bezoeken aan klanten op een dag
  • de volgorde van de bezoeken

U moet wel een schriftelijke afspraak maken met uw werknemer. In die afspraak moet staan dat:

  • uw werknemer een vereenvoudigde administratie bijhoudt
  • uw werknemer de bestelauto tijdens werk- en lunchtijd niet privé gebruikt
  • u de zakelijke adressen van uw klanten in uw administratie bewaart

De Belastingdienst heeft samen met belangenorganisaties een voorbeeldafspraakExternal link voor een vereenvoudigde rittenadministratie gemaakt.

Alleen zakelijk gebruik

Gebruikt u de bestelauto echt alleen voor zakelijke ritten? Dan is het aan te raden om een 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' naar de Belastingdienst te sturen. Zo'n verklaring vindt u op het beveiligde gedeelteExternal link van Belastingdienst.nl.

Met zo'n verklaring:

  • hoeft u bij uw winstberekening helemaal geen rekening te houden met het privégebruik van de bestelauto
  • hoeft u geen rittenregistratie bij te houden

Er zijn wel voorwaarden:

  • u mag de bestelauto helemaal niet privé gebruiken
  • als er iets verandert in het gebruik van de bestelauto, dan moet u dat aan de Belastingdienst doorgeven

Verder is het verstandig om werkbonnen en afspraken te bewaren. Dat maakt het voor u makkelijker om te bewijzen dat u de bestelauto alleen zakelijk gebruikt.

Let op: Bent u freelancer, of doet u wel eens klussen tegen betaling? En bent u geen ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u toch gebruikmaken van de 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto'. Dat doet u op papier. Het formulier kunt u bestellen bij de BelastingTelefoonExternal link.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

BelastingTelefoon Auto 0800-0749

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst