Auto van de zaak

Gepubliceerd door:
Belastingdienst
Belastingdienst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor de Statistiek
Gecontroleerd 22 jan 2024
3 min lezen
English version

Heeft u of koopt u een auto van de zaak? Dat heeft gevolgen voor de inkomstenbelasting en de btw. Wanneer u uw zakelijke auto privé gebruikt, krijgt u te maken met bijtelling.

Auto van de zaak en inkomstenbelasting

Uw auto is voor de inkomstenbelasting verplicht van de zaak als u er per jaar niet meer dan 500 kilometer privé mee rijdt. Rijdt u meer dan 500 privékilometers per jaar? Dan mag u er ook voor kiezen om uw auto privé op te voeren. U kunt er dan ook zakelijk mee rijden. Maar er gelden dan wel andere regels voor de inkomstenbelasting.

Bijtelling betalen bij privégebruik zakelijke auto

Gebruikt u de auto van de zaak voor meer dan 500 kilometer per jaar privé? Dan moet u hiervoor bijtelling betalen. Hoeveel bijtelling u betaalt, hangt af van de waarde van uw auto en de CO2-uitstoot.

De Belastingdienst berekent de bijtelling automatisch in uw aangifte inkomstenbelasting. De bijtelling is een percentage van de catalogusprijs van uw auto. Dat percentage hangt af van de datum van toelating van uw auto. U kunt de catalogusprijs van uw auto opzoeken via de kentekencheck van RDW.

Bewijs lage privékilometers met rittenregistratie

Met een rittenregistratie kunt u bewijzen dat u niet meer dan 500 privékilometers per jaar heeft gereden. Zodat u geen bijtelling hoeft te betalen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld RitRegistratieSystemen. U mag ook een eigen systeem gebruiken. Daarin moeten wel alle gegevens staan die nodig zijn voor een complete rittenregistratie.

Voor bestelauto’s van de zaak bestaat de vereenvoudigde rittenregistratie. Dan kunnen werknemers makkelijker bijhouden wanneer de bestelauto zakelijk en privé is gebruikt.

Bijtelling elektrische auto

Rijdt u een volledig elektrische auto, waterstofauto of zonnecelauto? Voor auto's zonder CO2-uitstoot geldt een lagere bijtelling. Lees meer over de financiële voordelen van zakelijk elektrisch rijden.

Zet de waarde van uw auto op uw zakelijke balans

Zet u de prijs van uw zakelijke auto op de balans van uw bedrijf. Daarna mag u de gemaakte autokosten én de jaarlijkse afschrijving aftrekken. Het bedrag dat vervolgens jaarlijks op de balans staat, heet de boekwaarde. Zorg er wel voor dat de auto op uw naam staat. En let erop dat er andere regels gelden voor als u uw privéauto zakelijk gebruikt.

Trek uw autokosten af van uw omzet

U kunt alle autokosten aftrekken van uw omzet. Bijvoorbeeld voor:

Auto van de zaak en de btw

U mag kiezen of u uw auto voor de btw zakelijk of privé houdt. Voor die keuze maakt het niet uit of voor de inkomstenbelasting uw auto van de zaak of privé is. Zet uw keuze voor de btw duidelijk in uw administratie.

Voor een auto van de zaak kunt u de btw over de aanschaf, het onderhoud en gebruik aftrekken (als voorbelasting). Let op, dit kan alleen voor de kilometers die u heeft gereden voor omzet die met btw is belast.

Btw betalen voor privégebruik zakelijke auto

Gebruikt u uw auto van de zaak ook privé? Over de privékilometers betaalt u achteraf wel btw. Ook woon-werkverkeer is voor de btw privé. De btw die u moet betalen voor de privékilometers geeft u in de laatste btw-aangifte van het boekjaar aan, in de rubriek privégebruik.

Er zijn 3 manieren waarop u kunt berekenen hoeveel uw privégebruik was:

  1. U kunt ervoor kiezen om uw ritten goed bij te houden in een complete rittenregistratie. Dan weet u precies hoeveel kilometers u privé heeft gereden.
  2. Houdt u geen complete rittenregistratie bij? U kunt de zakelijke en privékilometers ook laten zien met andere informatie uit uw administratie.
  3. Houdt u in uw administratie niets bij over privégebruik? Dan kunt u de btw die u moet betalen voor uw privégebruik berekenen met een standaardpercentage van de catalogusprijs van uw auto.

Om deze berekeningen makkelijker te maken, kunt u de rekenhulp btw en de auto van de Belastingdienst gebruiken.

Zet u uw privéauto over op de zaak? Dan bent u eigenlijk klant en verkoper tegelijk. U mag deze aanschaf dan ook niet alsnog aftrekken.

Zakelijke auto leasen

Wilt u een auto leasen voor uw bedrijf? Dan kunt u aan deze leasevormen denken:

U least een auto en betaalt een vast bedrag per maand voor het gebruik van de auto. De leasemaatschappij blijft eigenaar en de auto behoort dan ook niet tot uw ondernemingsvermogen. U zet de waarde van de auto dus niet op uw balans.

Dit is een kredietvorm waarmee u een auto koopt op naam van uw bedrijf. U betaalt de lening af in termijnen. Anders dan bij operational lease, kunt u de auto bij financial lease wél op de balans zetten. Hierdoor heeft u in de meeste gevallen recht op afschrijving en renteaftrek.

Aantal personenauto's op naam van een bedrijf of instelling

Deze grafiek laat zien hoeveel personenauto's op naam van een bedrijf of instelling staan.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst