Bezwaar belastingaanslag indienen

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst

± 2 min lezen

U heeft een belastingaanslag van de Belastingdienst gekregen. En u bent het er niet mee eens. Dan kunt u in bezwaar gaan.

Bezwaar maken tegen een aanslag

Op de aanslag staat hoe u bezwaar kunt maken tegen die aanslag. U moet altijd uitleggen waarom u bezwaar maakt. Dit heet ook wel motiveren. Zorg dat uw bezwaar op tijd binnen is bij de Belastingdienst. Vaak is dat binnen 6 weken na de datum die op de aanslag staat. In bezwaar gaan kost u niets.

Als u te laat bent voor bezwaar, kunt u een verzoek sturen.

Wilt u de aanslag nog niet volledig betalen?

Geef in uw bezwaar aan met welk gedeelte van de aanslag u het niet eens bent. De Belastingdienst ziet uw bezwaarschrift ook als een verzoek om uitstel van betaling. Als u in bezwaar gaat tegen een deel van het bedrag, krijgt u alleen uitstel voor dat bedrag. Het andere gedeelte moet u op tijd betalen.

U heeft uitstel tot u een uitspraak krijgt over uw bezwaar. Als uw bezwaar wordt afgewezen, moet u invorderingsrente betalen over het deel waar u bezwaar tegen maakte.

U voorkomt dat u rente moet betalen, als u de aanslag betaalt binnen de betaaltermijn. Krijgt u gelijk, dan krijgt u het bedrag waar u het niet mee eens bent terug.

Nadat u bezwaar heeft gemaakt

De Belastingdienst beslist meestal binnen 6 weken nadat ze uw bezwaar hebben ontvangen. De Belastingdienst mag de beslissing uitstellen. Kijk wat u kunt doen als de Belastingdienst te lang wacht met beslissen.

Uw bezwaar is afgewezen

Wanneer de Belastingdienst uw bezwaar afwijst, kunt u in beroep gaan. U start dan een procedure bij de rechtbank. Houd er rekening mee dat u invorderingsrente betaalt als u alsnog de aanslag moet betalen.

Wijzigen van een voorlopige aanslag

U kunt geen bezwaar maken tegen een voorlopige aanslag. Dat hoeft ook niet, want die kunt u zelf wijzigen:

Btw-aangifte wijzigen

U krijgt geen aanslag van uw btw-aangifte. U kunt dus geen bezwaar maken tegen de btw-aangifte. Als u een fout heeft gemaakt in uw btw-aangifte, kunt u die corrigeren. Hoe u dat doet, hangt af van het bedrag dat u wilt corrigeren. Lees meer hierover bij Hoe wijzig ik mijn btw-aangifte? op Belastingdienst.nl. U kunt soms wel bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag omzetbelasting. Kijk wat u in uw situatie kunt doen met een naheffingsaanslag.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

BelastingTelefoon 0800-0543

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst