Bezwaar maken tegen een belastingaanslag

Gepubliceerd door:
Belastingdienst
Belastingdienst
2 min lezen
English version

U heeft een belastingaanslag van de Belastingdienst gekregen. En u bent het er niet mee eens. Dan kunt u bezwaar maken.

Maak binnen 6 weken bezwaar

Op de belastingaanslag staat hoe u bezwaar kunt maken tegen die aanslag. U moet altijd uitleggen waarom u bezwaar maakt. Dit heet ook wel motiveren. Zorg dat uw bezwaarschrift op tijd binnen is bij de Belastingdienst. Vaak is dat binnen 6 weken na de datum die op de aanslag staat.

Bent u te laat voor bezwaar? Lees op Belastingdienst.nl hoe u een verzoek tot vermindering doet.

Voorkom dat u invorderingsrente moet betalen

Geef in uw bezwaar aan met welk gedeelte van de belastingaanslag u het niet eens bent. De Belastingdienst ziet uw bezwaarschrift ook als een verzoek om uitstel van betaling. Als u in bezwaar gaat tegen een deel van het bedrag, krijgt u alleen uitstel voor dat bedrag. Het andere gedeelte moet u op tijd betalen.

U heeft uitstel tot de Belastingdienst een beslissing neemt over uw bezwaar. Als uw bezwaar wordt afgewezen, moet u invorderingsrente betalen over het bedrag dat u betaalt na de beslissing van de Belastingdienst.

U voorkomt dat u invorderingsrente moet betalen, als u de belastingaanslag betaalt binnen de betaaltermijn. Krijgt u gelijk, dan krijgt u het bedrag waar u het niet mee eens bent terug.

Nadat u bezwaar heeft gemaakt

De Belastingdienst beslist meestal binnen 6 weken nadat ze uw bezwaarschrift hebben ontvangen. De Belastingdienst mag de beslistermijn verlengen als ze meer tijd nodig hebben. Dat wordt ook wel 'verdagen' genoemd. Kijk wat u kunt doen als de Belastingdienst te lang wacht met beslissen.

Uw bezwaar is afgewezen

Als de Belastingdienst uw bezwaar afwijst, kunt u in beroep gaan. U start dan een procedure bij de rechtbank. Houd er rekening mee dat u invorderingsrente betaalt als u de aanslag alsnog moet betalen.

Wijzigen van een voorlopige aanslag

U kunt geen bezwaar maken tegen een voorlopige aanslag. Dat hoeft ook niet, want die kunt u zelf wijzigen:

Bezwaar omzetbelasting (btw)

U krijgt geen gewone aanslag van uw btw-aangifte. Als u een fout heeft gemaakt in uw btw-aangifte, dan kunt u die zelf aanpassen. Hoe u dat doet, hangt af van het bedrag dat u wilt aanpassen. Lees hier meer over bij Hoe wijzig ik mijn btw-aangifte? op Belastingdienst.nl.

Soms krijgt u wel een naheffingsaanslag of beschikking omzetbelasting. Klopt er iets niet? Dan kunt u bezwaar maken. Lees op Belastingdienst.nl hoe u bezwaar maakt tegen een naheffingsaanslag, beschikking of betaling van btw (omzetbelasting).

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst