Nadeel door aanpassing omgevingsplan

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
2 min lezen
English version

Uw bedrijf heeft last van een aanpassing in het omgevingsplan. U moet bijvoorbeeld nieuwe vergunningen aanvragen. U kunt uw bedrijf niet uitbreiden. Of uw bedrijfspand wordt minder waard. Lees in dit artikel wat u kunt doen als u het oneens bent met het omgevingsplan.

Zienswijze geven

Bij het aanpassen van een omgevingsplan wordt eerst een ontwerpbesluit gemaakt. In dit besluit staat hoe de gemeente het omgevingsplan wil aanpassen. U kunt dit ontwerpbesluit bekijken. Als reactie op het besluit kunt u een zienswijze inleveren. Met deze zienswijze laat u weten waarmee u het oneens bent. Of vertelt u wat u anders wilt. Neem contact op met uw gemeente om een zienswijze te geven.

Bij het maken van het definitieve besluit moet de gemeente reageren op de zienswijze. Zij moeten uitleggen waarom ze het wel of niet overnemen.

In beroep gaan

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Dit doet u bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS). U kunt niet in hoger beroep gaan.

Voorlopige voorziening

Bent u in beroep gegaan? Het kan verstandig zijn om bij de rechter te vragen om een voorlopige voorziening. Dit is een maatregel die tijdelijk het besluit van de gemeente tegenhoudt. Deze maatregel voorkomt dat er een situatie ontstaat die moeilijk terug te draaien is. Zoals bijvoorbeeld de aanleg van een weg waar u tegen bent. De rechter bepaalt of er goede redenen zijn voor dit verzoek.

Nadeelcompensatie aanvragen

Zorgt het besluit voor ernstige schade aan uw bedrijf? Dan kunt u in sommige gevallen nadeelcompensatie krijgen. Deze compensatie kunt u krijgen als u schade heeft door rechtmatig overheidsoptreden. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige wegopbreking waardoor u klanten misloopt. Of wanneer uw bedrijfspand minder waard wordt door bouwplannen rondom uw terrein.

U vraagt nadeelcompensatie aan bij het uitvoerend bestuursorgaan. In het geval van het omgevingsplan is dit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente.