Bijwerkingen medicijnen melden

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Werkt u met geneesmiddelen? Dan moet u bijwerkingen van medicijnen melden. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) controleert de kwaliteit, werking en veiligheid van medicijnen.

Het CBG kan bij belangrijke meldingen:

 • een medicijn van de markt halen
 • strengere regels maken voor wie het medicijn mag gebruiken
 • bijwerkingen laten toevoegen aan de bijsluiter
 • screening op mogelijke ernstige bijwerkingen verplichten

Bijwerking melden door handelaar

Handelt u in medicijnen (u bent handelsvergunninghouder)? Dan moet u bijwerkingen van die medicijnen melden bij de geneesmiddelenautoriteiten. U meldt:

 • ernstige bijwerking binnen 15 dagen nadat u weet van de bijwerking
 • niet ernstige bijwerkingen binnen 90 dagen nadat u weet van de bijwerking

Ernstige bijwerkingen van medicijnen

Ernstige bijwerkingen van medicijnen zijn bijwerkingen die zorgen voor:

 • ziekenhuisopname of een langere ziekenhuisopname
 • een levensbedreigende situatie of overlijden
 • aangeboren afwijkingen door gebruik van een geneesmiddel of een vaccin
 • arbeidsongeschiktheid of invaliditeit

Bijwerkingen melden door arts en apotheker

Als arts of apotheker kunt u bijwerkingen van medicijnen of vaccins melden aan Bijwerkingencentrum Lareb. Lareb geeft belangrijke signalen over bijwerkingen door aan het CBG.

 • waarvan u vindt dat zorgverleners en patiënten het moeten weten
 • die al in de bijsluiter staan
 • als uw patiënt wisselt van merk
 • van geneesmiddelen die met of zonder recept te krijgen zijn
 • van andere gezondheidsproducten zoals vitaminesupplementen, kruidenmiddelen of afslankproducten

Bijwerkingen implantaten melden

U kunt bijwerkingen van implantaten melden bij het Meldpunt Bijwerkingen Implantaten van het RIVM.

Fouten bij medicijn melden

Ontdekt u als apotheker een fout (kwaliteitsdefect)? Bijvoorbeeld aan de verpakking, de patiëntinformatie of het product zelf? Dan moet u de fout melden bij de handelsvergunninghouder van het geneesmiddel. De handelsvergunninghouder meldt dit defect daarna bij het Meldpunt geneesmiddelentekorten en -defecten.