Dit artikel is gerelateerd aan:

Bouwwerk melden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als opdrachtgever of hoofdaannemer moet u een bouwwerk dat u wilt bouwen vooraf meldenExterne link aan Inspectie SZW. Dat moet in de volgende gevallen:

  • als u inschat dat de bouw meer dan 30 werkdagen duurt en als er meer dan 20 werknemers tegelijk op de bouwplaats werken;
  • of als u inschat dat de bouw meer dan 500 mensdagen duurt (bijvoorbeeld 10 mensen die 50 dagen werken, of 5 mensen 100 dagen werken).

Gaat u renoveren?

Gaat u renoveren en geldt ten minste 1 van de bovenstaande situaties voor uw renovatiewerkzaamheden? Dan moet u ook een melding doen bij Inspectie SZW. U doet de melding bij de Inspectie SZW voordat u begint met de werkzaamheden. Een afschrift van de melding hangt u op de bouwplaats. Eventuele veranderingen geeft u door aan Inspectie SZW. Voor het bouwwerk stelt u ook een V&G-plan (veiligheids- en gezondheidsplan) op.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven