Hier vindt u brancheinformatie voor bedrijven die zich bezighouden met de winning van aardolie, aardgas en andere delfstoffen of de dienstverlening hiervoor.

Feiten en cijfers: stijgt of daalt de omzet?

De grafiek toont hoe de omzet van delfstoffenwinning per kwartaal verandert. De omzet van bedrijven die aardolie en aardgas winnen verandert sneller dan bij bedrijven die andere delfstoffen winnen. Het basisjaar in deze grafiek is 2015. De ontwikkeling van de omzet is telkens vergeleken met dat jaar. Bijvoorbeeld de waarde 120 betekent dat er 20 procent is bijgekomen sinds 2015. Stel dat de omzet 1 miljoen euro was in 2015, dan is de omzet bij een index van 120 gestegen naar 1,2 miljoen euro.