Hier vindt u brancheinformatie voor bedrijven die zich bezighouden met de winning van aardolie, aardgas en andere delfstoffen of de dienstverlening hiervoor.

Omzetontwikkeling delfstoffenwinning

De grafiek laat de omzetontwikkeling zien per kwartaal. De omzetontwikkeling wordt weergegeven als een indexcijfer. Het geeft hier aan hoe de omzet is veranderd ten opzichte van het basisjaar (2015). Zo betekent een indexcijfer van 120, dat de omzet 1,2 keer zo groot is als in het basisjaar 2015. Of, er is ten opzichte van 2015 20 procent bijgekomen.