Btw terugvragen uit een ander EU-land

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst

Wilt u btw terugvragen uit een andere lidstaat van de Europese Unie (EU)? Dan kunt u een verzoek om teruggaaf van btwExternal link indienen. Dat doet u digitaalExternal link. De inloggevens vraagt u aanExternal link bij de Nederlandse Belastingdienst. Het duurt 4 weken voordat u uw inloggegevens krijgt.

De Belastingdienst stuurt het verzoek door naar de belastingdienst van de lidstaat waar u btw terugvraagt. U dient het verzoek in voor 1 oktober van het jaar dat volgt op het jaar waarover u btw terugvraagt.

Buitenlandse btw terugvragen vóór 30 september

Heeft u in een bepaald jaar buitenlandse btw betaald aan een leverancier in een ander EU-land? Dan kunt u de buitenlandse btw meestal terugvragen. U doet dit vóór 30 september van dat jaar. Na die datum kunt u nog wel een verzoek indienen, maar mogelijk betaalt het andere EU-land de btw dan niet meer terug. De termijn voor het indienen van een teruggaafverzoek is dan verstreken. U kunt de btw terugvragen als u:

  • geen btw-aangifte doet in het land waar u de btw wilt terugvragen
  • in Nederland btw mag aftrekken.

U kunt de buitenlandse btw op 2 manieren terugvragen:

  • Met eigen software. Dan moet uw verzoek vóór 30 september van dat jaar bij de Nederlandse Belastingdienst binnen zijn.
  • Via de speciale website van de BelastingdienstExternal link. Dan moet uw verzoek vóór 1 oktober van dat jaar bij de Nederlandse Belastingdienst binnen zijn.

e-Learning module Europese Commissie

De Europese Commissie heeft een gratis Engelstalige e-learning moduleExternal link. Hiermee leert u stapsgewijs hoe u btw terugvraagt uit een andere EU-lidstaat.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst