Werkvergunning (TWV) voor buitenlandse werknemers

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Wilt u een buitenlandse werknemer aannemen? Afhankelijk van waar uw werknemer vandaan komt, heeft u een werkvergunning nodig.

Werknemers uit de EU/EER en Zwitserland

Werknemers met de nationaliteit van een EU/Europese Economische Ruimte (EER)-lidstaat of Zwitserland mogen zonder werkvergunning in Nederland werken. Zij moeten een geldig paspoort of identiteitsbewijs hebben.

Werknemers buiten de EER en Zwitserland

Werknemers van buiten de EU/EER of Zwitserland hebben meestal een werkvergunning nodig. Er zijn 2 soorten werkvergunningen:

Welke vergunning u nodig heeft is afhankelijk van hoe lang de werknemer voor u blijft werken.

Uw werknemer blijft minder dan 90 dagen

Gaat de buitenlandse werknemer korter dan 90 dagen bij u werken? Dan moet u waarschijnlijk een tewerkstellingsvergunning (TWV) aanvragen bij UWV. De TWV is 1 jaar geldig. Als u iemand inhuurt via een intermediair, of werk uitbesteedt aan een ander bedrijf, dan kan deze ook zelf de tewerkstellingsvergunning aanvragen bij UWV.

Uw werknemer blijft 90 dagen of langer

Gaat de buitenlandse werknemer 90 dagen of langer bij u werken? Dan moet u meestal de volgende documenten aanvragen:

Werkvergunning (TWV) voor asielzoeker

Een asielzoeker (vluchteling) zonder verblijfsdocument mag in Nederland voor u werken (ook als zelfstandig ondernemer) als:

U moet een asielzoeker hetzelfde loon betalen als een Nederlandse werknemer. UWV controleert of de werkgever genoeg loon betaalt.

Geen tewerkstellingsvergunning (TWV) nodig

Voor bepaalde groepen werknemers heeft u geen werkvergunning nodig (er gelden wel andere voorwaarden), zoals:

  • overgeplaatste medewerkers van een internationale onderneming
  • zelfstandig ondernemers
  • asielzoekers met een verblijfsdocument

Werknemers uit Oekraïne

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben geen tewerkstellingsvergunning nodig om in Nederland te werken. Als werkgever moet u wel een melding doen bij UWV. De vluchteling moet voor de vrijstelling van de werkvergunning een sticker of O-document van de IND hebben. Deze vrijstelling geldt niet voor vluchtelingen uit Oekraïne met een tijdelijke verblijfsvergunning voor de Oekraïne. Zij moeten een TWV hebben om in Nederland te werken.

Dit artikel is gerelateerd aan: