Buitenlandse ondernemer in Nederland

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Wilt u uw buitenlandse zakenpartner naar Nederland laten komen? Of wil hij in Nederland ondernemen of investeren? Afhankelijk van zijn nationaliteit en de verblijfsduur moet hij aan bepaalde voorwaarden voldoen om hier te verblijven en te werken.

Inwoners uit de EER of Zwitserland

Een inwoner uit een land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland mag in Nederland verblijven en werken. Het is niet nodig om een visum en verblijfsvergunning aan te vragen. Wel zijn er voorwaarden om in Nederland te wonen.

Visum aanvragen voor kort verblijf (tot 90 dagen)

Komt uw zakenpartner uit een land buiten de EER of Zwitserland? Dan moet hij meestal een visum voor kort verblijf aanvragen (Schengenvisum). Dat kan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat.

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en verblijfsvergunning

Wil uw zakenpartner langer dan 90 dagen in Nederland verblijven? Dan heeft hij naast een verblijfsvergunning meestal ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. De mvv is een speciaal visum om Nederland binnen te komen.

Meestal vraagt u als referent de mvv en verblijfsvergunning voor uw zakenpartner aan. Een referent is een persoon of organisatie die belang heeft bij het verblijf van een vreemdeling in Nederland. Bent u geen referent en is er ook geen referent? Dan doet uw zakenpartner de aanvraag zelf. Hij neemt hiervoor contact op met de Nederlandse ambassade of het consulaat.

De mvv en de verblijfvergunning vraagt u gelijktijdig aan. Dit heet een aanvraag voor Toegang en Verblijf (TEV). In sommige situaties is een mvv niet nodig. Bijvoorbeeld bij een verblijfsvergunning als start-up.

Verblijfsvergunning voor een start-up

Is uw zakenpartner een startende buitenlandse ondernemer van buiten de EU? En wil hij een innovatieve onderneming in Nederland beginnen (start-up)? Dan kan hij een verblijfsvergunning voor 1 jaar aanvragen om de onderneming op te starten.

Verblijfsvergunning voor zelfstandigen

Zelfstandig ondernemers kunnen een verblijfsvergunning aanvragen om in Nederland te wonen en werken. Zij moeten wel aan voorwaarden voor zzp’ers/ freelancers voldoen.

Inschrijven bij de gemeente

Verblijft uw zakenpartner langer dan 4 maanden in Nederland? Dan moet hij zich binnen 5 dagen na aankomst inschrijven bij de gemeente waar hij gaat wonen. Als hij langer dan 8 maanden uit Nederland vertrekt, schrijft hij zich uit bij de gemeente.