CITES-regels voor handel in beschermde planten en dieren

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
3 min lezen
English version

Wilt u beschermde planten of dieren (of delen en producten hiervan) vervoeren, houden, kopen of verkopen? Dan moet u zich houden aan de regels uit de Wet natuurbescherming en de CITES-regels. U heeft mogelijk een CITES-vergunning of EU-certificaat nodig.

Voorbeelden van delen of producten van beschermde planten en dieren zijn:

  • slagtanden
  • veren
  • tassen van huid
  • een muziekinstrument gemaakt van hout
  • alle piano's met ivoren toetsen

Wat is CITES?

CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild Fauna and Flora. Dit is een overeenkomst over de internationale handel en het vervoer van bedreigde planten en dieren. De regels moeten ervoor zorgen dat bedreigde dieren en planten niet uitsterven. Landen binnen en buiten de Europese Unie (EU) doen mee aan de overeenkomst.

Welke planten en dieren vallen onder CITES?

Controleer met de wetenschappelijke naam of de plant, het dier of delen en producten hiervan in de Species+ database staan. Als dat zo is, dan gaat het om een CITES-soort.

Streng beschermde CITES-soorten

Sommige CITES-soorten zijn erg streng beschermd. Voor deze soorten gelden speciale regels:

Staat de soort niet in de Species+ database? Dan moet u controleren of u moet voldoen aan de regels voor beschermde planten en dieren (Wet Natuurbescherming).

EU-certificaat

Wilt u een CITES-soort binnen de EU (ver)kopen, vervoeren, weggeven, ruilen of houden? Dan moet u controleren of u een EU-certificaat (Article 10 certificate) nodig heeft. De persoon die het dier of de plant overdraagt of verkoopt moet het EU-certificaat aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

CITES-vergunning bij invoer EU

Wilt u een CITES-soort invoeren in de Europese Unie (EU)? Dan heeft u een invoervergunning nodig of u moet een Kennisgeving van invoer doen. U kunt de CITES-invoervergunning aanvragen bij RVO.

Vaak moet u ook een uitvoervergunning of verklaring van oorsprong (certificate of origin) hebben. De uitvoervergunning vraagt u aan in het land waar u uitvoert. De verklaring van oorsprong vraagt u aan in het land van herkomst.

Invoerverbod

Voor sommige soorten geldt een verbod op de invoer in de EU. In de Schorsingsverordening (pdf) leest u welke soorten dat zijn.

CITES-vergunning bij uitvoer EU

Wilt u een CITES-soort uitvoeren naar buiten de EU? Dan heeft u in veel gevallen een CITES-(weder)uitvoervergunning nodig. U kunt de CITES-(weder)uitvoervergunning aanvragen bij RVO.

U heeft mogelijk ook een invoervergunning nodig. Deze vraagt u aan in het land van invoer.

Coronacrisis: CITES-documenten gratis laten vervangen

Heeft u door de coronacrisis uw uitvoervergunning niet gebruikt? Of is uw CITES-document niet meer geldig door de gevolgen van het coronavirus? U kunt uw CITES-documenten gratis laten vervangen bij RVO.

Ontheffing voor gefokte dieren

Wilt u een gefokt dier houden of vervoeren? Als het dier een CITES-document heeft, dan moet u een ontheffing bezit en vervoer van beschermde dieren en planten aanvragen bij RVO.

Merkplicht voor beschermde dieren

Staat uw dier op CITES-Bijlage A? Dan moet u het dier merken (merkplicht). U moet vogels een pootring geven en reptielen, amfibieën en zoogdieren een chip. Heeft uw dier (nog) geen merkteken? Dan heeft u een ontheffing, vergunning of certificaat nodig.

Administratieplicht voor beschermde planten en dieren

Voor sommige planten en dieren moet u een administratie bijhouden. Daarmee laat u zien dat u de goede papieren heeft om de soort te mogen houden. U moet bijvoorbeeld EU-certificaten, CITES-documenten, papieren van de dierenarts en gegevens over het dier of de plant bewaren.

Controle

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) controleren of u zich aan de CITES-regels houdt. De Douane controleert op de invoer en uitvoer van CITES-soorten.

Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u bijvoorbeeld uw planten, dieren of producten verliezen of een boete krijgen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)