Regels voor beschermde planten en dieren

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Planten en dieren worden beschermd door de Wet natuurbescherming en de CITES-regelgeving. U krijgt onder meer te maken met de regels voor beschermde dieren en planten bij:

Buitenwerkzaamheden

Gaat u buiten (ver)bouwen, slopen of doet u beheer en onderhoud? En zijn er beschermde planten of dieren aanwezig? Dan moet u in de meeste gevallen een ontheffing aanvragen bij de provincie. U moet een ontheffing voor buitenwerkzaamheden aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) als de regie op nationaal niveau verloopt, zoals werkzaamheden voor energie- en gastransportnetwerk en kustbescherming.

Buitenevenement

Organiseert u een buitenevenement, zoals een concert of een motorcrosswedstrijd? En is dat op een plek waar beschermde planten- en diersoorten leven? Dan moet u eerst maatregelen nemen om schade te voorkomen. Als uw evenement toch schadelijk is, moet u een ontheffing voor een buitenevenement aanvragen bij RVO.

Gedragscode

Als u met een goedgekeurde gedragscode werkt, heeft u voor bepaalde werkzaamheden in natuurgebieden geen ontheffing nodig. U krijgt dan vrijstelling.

Handel, bezit en vervoer van beschermde soorten

Handelt u in beschermde dieren, planten (of onderdelen of producten hiervan)? Of houdt of vervoert u deze? Dan moet u in sommige gevallen een ontheffing bezit en vervoer van beschermde dieren en planten aanvragen bij de provincie of RVO. Voor bepaalde diersoorten of diersoorten uit bepaalde landen geldt een verbod en kunt u geen ontheffing aanvragen.

Heeft u een CITES-soort? Dan heeft u bepaalde documenten nodig zoals een EU-certificaat of CITES-vergunning. U moet voldoen aan de CITES-regels voor handel in beschermde planten en dieren. U moet bijvoorbeeld sommige planten en dieren registreren.

Beschermde dieren opvangen

Wilt u beschermde dieren opvangen? Bijvoorbeeld egels, zeehonden of reeën? Dan moet u een ontheffing voor een opvangcentrum aanvragen bij RVO.

Handel, bezit en vervoer van gefokte dieren

Wilt u gefokte dieren houden of vervoeren? Dan moet u voor primaten, haviken en katachtige roofdieren (Felidae) ontheffing voor bezit en vervoer aanvragen bij de provincie of bij RVO. Als u beschermde inheemse of uitheemse vogels fokt, dan moeten deze vogels een pootring hebben.

Onderzoek en onderwijs

Bij onderzoek en onderwijs, repopulatie of herintroductie zijn uw activiteiten soms schadelijk voor beschermde dieren en planten. U moet hiervoor een ontheffing voor de Wet Natuurbescherming bij onderzoek aanvragen bij de provincie of bij RVO.

Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox vraagt u ontheffing en vrijstelling digitaal aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of de provincie. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.