Regels voor bescherming van planten- en diersoorten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

In de Wet natuurbescherming 2017 staan de regels voor bescherming van planten- en diersoorten. Die regels gaan over beheer, schadebestrijding, jacht, handel en bezit van beschermde soorten. Soms heeft u een ontheffingExterne link nodig van RVO. Of u heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig van de provincie.

Beschermde dieren en planten registreren

Heeft u of handelt u in beschermde dieren en planten? Dan moet u voor sommige dier- en plantensoorten een registratie bijhouden.

Schadelijke soorten uit het buitenland

Schadelijke plant- en diersoorten uit het buitenland (invasieve exoten) mag u niet houden. Deze verboden soorten staan op de UnielijstExterne link. Alleen voor bepaalde doelen zoals wetenschappelijk onderzoek kunt u een vergunning aanvragenExterne link bij RVO.

Schadelijke activiteiten voor beschermde diersoorten

Wilt u activiteiten uitvoeren die schadelijk kunnen zijn voor beschermde diersoorten? Of gaat u een buitenevenement organiserenExterne link, zoals een motorcrosswedstrijd? Dan moet u vooraf maatregelen nemen om schade aan beschermde planten- en diersoorten te voorkomen. De maatregelen staan in de soortenstandaardExterne link.

Schadevergoeding beschermde leefomgeving

Is een gebied aangewezen als beschermde leefomgeving? En lijdt u schade omdat u bijvoorbeeld uw boerderij moet verplaatsen? Dan kunt u een schadevergoeding aanvragen bij de provincie.

Bijvoeren van wildsoorten

Bijvoeren van edelherten, damherten, ree├źn en wilde zwijnen is verboden. Zijn er bijzondere weersomstandigheden of is er een tijdelijk voedseltekort? Dan kunt u ontheffing aanvragen bij de provincie.

Let op: Nederland heeft andere regels voor een aantal beschermde dier- en plantensoorten dan andere EU-lidstaten. Is een beschermde dier- of plantensoort al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de ontheffing en de vrijstelling digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of de provincie. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u ook de schadevergoeding aanwijzing beschermde leefomgeving en de ontheffing verbod op bijvoeren wildsoorten aanvragen met de berichtenbox.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven