Regels voor bescherming van planten- en diersoorten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

In de Wet natuurbescherming 2017 staan de regels voor bescherming van planten- en diersoorten. Die regels gaan over beheer, schadebestrijding, jacht, handel en bezit van beschermde soorten. Soms heeft u een ontheffingExterne link nodig van RVO. Of u heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig van de provincie.

Beschermde dieren en planten registreren

Heeft u of handelt u in beschermde dieren en planten? Dan moet u voor sommige dier- en plantensoorten een registratie bijhouden.

Schadelijke soorten uit het buitenland

Schadelijke plant- en diersoorten uit het buitenland (invasieve exoten) mag u niet houden. Deze verboden soorten staan op de UnielijstExterne link. Alleen voor bepaalde doelen zoals wetenschappelijk onderzoek kunt u een vergunning aanvragenExterne link bij RVO.

Schadelijke activiteiten voor beschermde diersoorten

Wilt u activiteiten uitvoeren die schadelijk kunnen zijn voor beschermde diersoorten? Of gaat u een buitenevenement organiserenExterne link, zoals een motorcrosswedstrijd? Dan moet u vooraf maatregelen nemen om schade aan beschermde planten- en diersoorten te voorkomen. De maatregelen staan in de soortenstandaardExterne link.

Schadevergoeding beschermde leefomgeving

Is een gebied aangewezen als beschermde leefomgeving? En lijdt u schade omdat u bijvoorbeeld uw boerderij moet verplaatsen? Dan kunt u een schadevergoeding aanvragen bij de provincie.

Bijvoeren van wildsoorten

Bijvoeren van edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen is verboden. Zijn er bijzondere weersomstandigheden of is er een tijdelijk voedseltekort? Dan kunt u ontheffing aanvragen bij de provincie.

Let op: Nederland heeft andere regels voor een aantal beschermde dier- en plantensoorten dan andere EU-lidstaten. Is een beschermde dier- of plantensoort al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Digitaal ontheffing aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de ontheffing en de vrijstelling digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of de provincie. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Bij de provincie Noord-Brabant kunt u ook de schadevergoeding aanwijzing beschermde leefomgeving en de ontheffing verbod op bijvoeren wildsoorten aanvragen met de berichtenbox.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven