DHI-subsidie internationaal ondernemen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Bent u internationaal ondernemer? Dan kunt u subsidie voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI-subsidie) aanvragen. Bijvoorbeeld als u wilt investeren in een bedrijf of als u mogelijke afnemers wilt overtuigen van uw technologie, product of dienst.

De subsidie is maximaal € 200.000 voor een demonstratieproject en maximaal € 100.000 voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten.

Groene DHI-projecten

Wilt u exporteren of investeren in het buitenland en draagt uw project bij aan vergroeningsdoelen? Dan kunt u extra DHI-subsidie aanvragen. Projecten die aan de voorwaarden voldoen, kunnen voor maximaal 70% van de kosten subsidie krijgen.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • u bent mkb’er in Nederland of het Caribische deel van het Koninkrijk (u kunt dit controleren met de mkb-toets)
  • of u heeft een groter bedrijf en werkt samen met een Nederlands mkb-bedrijf
  • u voldoet aan de regels voor aanvragers
  • u heeft internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten
  • uw projectkosten zijn minimaal € 50.000
  • uw project voldoet aan de richtlijnen voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (u kunt geen subsidie aanvragen voor steenkolen, olie en gasprojecten in het buitenland)
  • u vraagt subsidie aan voor 1 doelland (het land waar het project plaatsvindt)

U voldoet aan de:

Bekijk hier de beoordelingscriteria voor de DHI. U moet aan alle criteria voldoen.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt van 15 januari 2024 tot en met 31 december 2024 DHI-subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan zolang er budget beschikbaar is.

Dit artikel is gerelateerd aan: