Subsidies en regelingen

Zoek subsidies, financiële regelingen en fiscale voordelen van het Rijk, de Europese Unie en uw provincie.

Voor alle ondernemers (1)
Voor uw branche
Regio
Status
Type regeling
Voor alle ondernemers (1)
Voor uw branche
Regio
Status
Type regeling
27 regelingen

Subsidie

DHI-subsidie internationaal ondernemen

Bent u internationaal ondernemer? Dan kunt u subsidie voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI-subsidie) aanvragen. Bijvoorbeeld als u wilt investeren...

Subsidie

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Wilt u investeren in een opkomende markt of een ontwikkelingsland? En heeft u hiervoor financiering nodig? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het Dutch Good Growth Fund (DGGF). Dit fonds helpt...

Krediet, lening of borgstelling

Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Wilt u zaken doen in het buitenland? En heeft u moeite om de financiering rond te krijgen? Dan kunt u een lening, garantie, import- of exportfinanciering van het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)...

Samenwerkingsprogramma

Erasmus voor jonge ondernemers

Bent u een nieuwe ondernemer (aspirant-ondernemer) of ervaren jonge ondernemer? Dan kunt u meedoen aan het programma Erasmus voor jonge ondernemers. Erasmus voor jonge ondernemers helpt Europese...

Krediet, lening of borgstelling

Exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid

Als u goederen exporteert, loopt u het risico dat uw buitenlandse afnemer niet betaalt. Particuliere verzekeraars kunnen u daartegen verzekeren. Maar niet altijd. Bijvoorbeeld bij heel grote bedragen,...

Prijsvraag

Oranje Handelsmissiefonds

Bent u mkb'er en wilt u internationaal ondernemen? Of doet u dit al en kunt u hulp gebruiken? Dan kunt u meedoen aan het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF). Het OHMF helpt jaarlijks 10 ondernemers de...

Samenwerkingsprogramma

Partners for International Business (PIB)

Wilt u de buitenlandse markt betreden, maar heeft u nog weinig ervaring en nauwelijks een netwerk? U kunt meedoen met het programma Partners for International Business (PIB). In dit programma gaat u...

Krediet, lening of borgstelling

Regeling Groeifaciliteit

Heeft u geld nodig voor uw bedrijf? Bijvoorbeeld omdat u wilt groeien, reorganiseren, een bedrijfsovername wilt doen of wilt uitbreiden in het buitenland? U kunt financiering aanvragen bij een bank,...

Subsidie

Subsidie De Groeiversneller (Gelderland)

Heeft u een mkb-onderneming in Gelderland? Dan kunt u meedoen met het programma De Groeiversneller. De Groeiversneller ondersteunt en stimuleert Gelderse mkb-ondernemers met groeiplannen. Het...

Subsidie

Subsidie GlobalStars

Ontwikkelt u samen met organisaties buiten Europa technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Dan kunt u de subsidie GlobalStars aanvragen. U kunt de subsidie gebruiken om een oplossing...

Subsidie

Subsidie Horizon Europe

Bent u internationaal bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie? Bijvoorbeeld op het gebied van eco-innovatie, schone energievoorziening, nieuwe productietechnieken of een...

Subsidie

Subsidie infrastructuur ontwikkelingslanden (DRIVE)

Wilt u met uw bedrijf de openbare infrastructuur in een ontwikkelingsland verbeteren? En helpt dit bijvoorbeeld de voedselzekerheid, drinkwatervoorziening of het klimaat? Dan kunt u een subsidie of...

Subsidie

Subsidie MKB Lounge

Wilt u zich met meerdere Nederlandse bedrijven uit uw branche promoten op een internationale vakbeurs? Brancheorganisaties in het mkb kunnen de subsidie MKB Lounge aanvragen. Met deze subsidie kan een...

Subsidie

Subsidie Single Market Programme (SMP)

Het Europese Single Market Programme (SMP) richt zich op het midden- en kleinbedrijf. Het programma is onder andere bedoeld om mkb’ers beter te laten concurreren. Het Single Market Programme (SMP) is...

Subsidie

Subsidieprogramma Interreg

Wilt u internationaal samenwerken om Europa duurzamer en beter bestand tegen klimaatverandering te maken? Of bent u op zoek naar internationale partners om uw innovatie uit te voeren? Dan kunt u...

Subsidie

Subsidies voor ontwerpers, makers en culturele instellingen

Bent u ontwerper, maker of een culturele instelling? Dan kunt u een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie aanvragen. Er zijn verschillende subsidies, onder meer: Architectuur...

Subsidie

Subsidies voor podiumkunsten

Werkt u in de podiumkunstsector? Bent u artiest, producent, of heeft u een podiumkunstgezelschap op het gebied van muziek, theater, muziektheater of dans? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het Fonds...

Subsidie

Subsidies voor schrijvers en vertalers

Bent u schrijver of vertaler van literair werk? Dan kunt u subsidie aanvragen bij het Nederlands Letterenfonds. Er zijn onder meer deze subsidies en regelingen voor: projectsubsidies voor publicaties...

Subsidie

Support International Business (SIB)

Wilt u uw product of dienst in het buitenland op de markt brengen? U kunt de regeling Support International Business (SIB) gebruiken om uw activiteiten in het buitenland te financieren. U kunt...

Subsidie

Brexit Adjustment Reserve (BAR)

Let op: gesloten

Heeft Brexit negatieve gevolgen voor u? Dan kunt u steun krijgen van de Brexit Adjustment Reserve (BAR). De BAR is een eenmalige regeling van de Europese Unie. De BAR is bedoeld voor: internationale...

Subsidie

Groninger Ondernemersregeling (voucher)

Let op: gesloten

Heeft u hulp nodig bij het opstarten van een bedrijf, exporteren of een meester-gezeltraject in de provincie Groningen? Of wilt u uw ondernemersvaardigheden verbeteren? Dan kunt u de Groninger...

Subsidie

Subsidie European Partnership for Responsible Minerals (EPRM)

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u met uw project de situatie verbeteren van mijnwerkers in conflict- en risicogebieden? U kunt subsidie aanvragen bij de European Partnership for Responsible Minerals (EPRM-subsidie). Het gaat om...

Subsidie

Subsidie SDG Partnerschapfaciliteit (SDGP)

Let op: tijdelijk gesloten

Is uw organisatie een bedrijf, publieke instelling, ngo of kennisinstelling? En wilt u samenwerken in een publiek-privaat partnerschap (PPP) en bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen (sustainable...

Subsidie

Subsidie voorkomen misstanden bij internationale partners (SSF)

Let op: tijdelijk gesloten

Werkt u samen met internationale producenten en leveranciers en wilt u de sociale duurzaamheid (social sustainability) in uw samenwerking verbeteren? U wilt bijvoorbeeld kinderarbeid, slechte...

Subsidie

Subsidie Young Expert Programmes Energy (YEP Energy)

Let op: tijdelijk gesloten

Werkt u aan hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden en wilt u een jonge professional in dienst nemen? Dan kunt u de subsidie Young Expert Programmes Energy (YEP Energy) aanvragen. U kunt maximaal...

Subsidie

Subsidieregeling Sectorale Samenwerking IMVO

Let op: tijdelijk gesloten

Wilt u zich met uw bedrijf meer richten op internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)? De subsidieregeling Sectorale Samenwerking IMVO helpt u om samen met bedrijven en organisaties...

Subsidie

Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs

Let op: gesloten

Bent u een Nederlandse of Vlaamse journalist? Dan kunt u via de Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs (VNJB) een uitwisselingsbeurs of een onderzoeksbeurs aanvragen. Wanneer komt u in aanmerking? De...