Dieren doden en slachten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Voor het doden of slachten van dieren moet u aantoonbaar deskundig zijn. U moet een getuigschrift van vakbekwaamheid hiervoor hebben. Dit geldt niet als u pluimvee, konijnen en hazen slacht voor eigen gebruik. Voor alle handelingen gelden strikte voorschriften. U zorgt ervoor dat de dieren zo min mogelijk (pijn)lijden. Dat geldt bij het verplaatsen, onderbrengen, fixeren, bedwelmen, doden en slachten. De ruimte waarin u dieren slacht en de instrumenten waarmee u slacht, moeten voldoen aan eisen.

Wat zijn de regels voor ritueel slachten?

In Nederland moet u een dier verdoven voordat u het slacht. Een uitzondering hierop geldt voor ritueel (onbedwelmd) slachtenExternal link volgens de islamitische en joodse riten. Dit mag alleen in een slachthuis dat erkend is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), in overeenstemming met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Slacht u voor het eerst zonder voorafgaande bedwelming? Of heef u dit langer dan 1 jaar niet gedaan? Dan moet u uw slachthuis meldenExternal link bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Rituele slacht melden met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de rituele slacht melden bij de NVWA. Het is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven