Dieren doden en slachten

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Voor het doden of slachten van dieren moet u aantoonbaar deskundig zijn. U moet een getuigschrift van vakbekwaamheid hiervoor hebben. Dit geldt niet als u pluimvee, konijnen en hazen slacht voor eigen gebruik. Voor alle handelingen gelden strikte voorschriften. U zorgt ervoor dat de dieren zo min mogelijk (pijn)lijden. Dat geldt bij het verplaatsen, onderbrengen, fixeren, bedwelmen, doden en slachten. De ruimte waarin u dieren slacht en de instrumenten waarmee u slacht, moeten voldoen aan eisen.

Wat zijn de regels voor ritueel slachten?

In Nederland moet u een dier verdoven voordat u het slacht. Een uitzondering hierop geldt voor ritueel (onbedwelmd) slachtenExterne link volgens de islamitische en joodse riten. Dit mag alleen in een slachthuis dat erkend is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Slacht u voor het eerst zonder voorafgaande bedwelming? Of heef u dit langer dan 1 jaar niet gedaan? Dan moet u uw slachthuis meldenExterne link bij de NVWA.

Rituele slacht melden met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de rituele slacht melden bij de NVWA. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven