Welzijnseisen voor het houden van dieren

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Als u dieren houdt, heeft u te maken met welzijnseisen uit de Wet dieren. De regels verschillen per diersoort. In de meeste gemeenten mag u geen grote aantallen dieren houden.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Als u dieren houdt, bent u verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van de dieren. U heeft te maken met regels, die verschillen per diersoort. In de meeste gemeenten mag u geen grote aantallen dieren houden. Fokt u dieren, of houdt u dieren als hobby? Dan kunt u bij uw gemeente een ontheffing van dit verbod aanvragen.

Regels voor productiedieren

Voor alle productiedieren die u als veehouder houdt, gelden algemene welzijnseisen. Daarnaast gelden er extra eisen voor huisvesting en gezondheid. Voor kalveren, varkens en vleeskuikens gelden nog aparte regels.

Regels voor huisdieren (gezelschapsdieren)

Fokt of (ver)koopt u bedrijfsmatig huisdieren? Of heeft u een opvang voor huisdieren? Dan moet u:

Deze eisen gelden voor fokkers, tussenhandelaren, dierenspeciaalzaken, dierenasiels of dierenpensions.

Fokken met honden en katten

Voor het fokken met honden en katten gelden de hierboven genoemde regels voor het fokken met huisdieren. Daarnaast zijn er extra regels. Een hond mag in een aaneengesloten periode van 12 maanden maximaal 1 nest krijgen. Voor een kat is dat maximaal 2 nesten en maximaal 3 nesten in 24 maanden.

Registratie van honden en hondenpaspoort

Alle honden moeten in Nederland geregistreerd zijn en een chip krijgen. Ook moet elke hond in Nederland een Europees hondenpaspoort hebben. In het paspoort staat:

  • waar de hond vandaan komt
  • wie de fokker is
  • welke inentingen de hond heeft gehad

Alleen een dierenarts kan dit hondenpaspoort afgeven. Het paspoort wordt gekoppeld aan de registratie van de hond. Dierenartsen en erkende chippers zijn verantwoordelijk voor een kloppende geboorteregistratie.

Verkoop huisdieren

Als u huisdieren verkoopt:

  • mag u geen dieren verkopen aan kinderen onder de 16 jaar
  • mag u dieren niet in de etalage van uw winkelruimte zetten
  • moet u bij de verkoop van dieren schriftelijke voorlichting geven aan de koper

Import van honden, katten en fretten

Bij import van honden, katten of fretten mag u alleen gebruik maken van een EU-dierenpaspoort dat door een dierenarts is uitgegeven. Paspoorten zonder identificatie zijn ongeldig. Jonge honden, katten en fretten moeten bij binnenkomst in Nederland een vaccinatie tegen hondsdolheid hebben. De vaccinatie is geldig als het dier deze krijgt bij 12 weken met een wachttijd van 3 weken om het vaccin te laten werken. Ook moeten honden en katten gechipt zijn voordat ze Nederland binnenkomen. Bij import van buiten de EU heeft het dier een gezondheidscertificaat nodig.

Jonge dieren scheiden van ouders

In het Besluit houders van dieren staan minimumleeftijden waarop u jonge dieren van hun ouders mag scheiden. Dit geldt voor honden, katten, konijnen, papegaaiachtigen, varkens, nertsen en diverse soorten apen.

Circusdieren

U mag geen wilde zoogdieren gebruiken in uw circus of bij een ander optreden. Ook mag u de dieren niet vervoeren voor dit doel. Er zijn uitzonderingen zoals optredens in dierentuinen of dolfinaria.

Ontheffingen en vrijstellingen

Op bepaalde verboden en voorschriften kunt u een ontheffing aanvragen bij RVO. Deze ontheffing of vrijstelling krijgt u alleen bij hoge uitzondering. Uw activiteiten mogen de gezondheid of het welzijn van de dieren niet schaden.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Afhankelijk van de soort vrijstelling of ontheffing kunt u deze met de berichtenbox aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)