Dit artikel is gerelateerd aan:

eIDAS: zaken regelen in EU met inlogmiddel

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 1 min lezen

Werkt uw organisatie met eHerkenning en DigiD? En heeft u een publieke taak? Dan moeten Europese burgers, ondernemers en organisaties bij u kunnen inloggen met een Europees erkend inlogmiddel. Dit staat in de eIDAS-verordening.

Wat is eIDAS?

De Europese verordening ‘Electronic Identification And Trust Services’ (eIDAS) maakt het mogelijk dat burgers en bedrijven in de Europese Economische Ruimte (EER) makkelijk en veilig online zaken kunnen regelen bij overheidsorganisaties. Europees inloggen doen zij met een door Europa erkend inlogmiddel. eHerkenning is ook Europees erkend. Dit betekent dat bedrijven en organisaties uit Nederland ook over de grens met eHerkenning online zaken kunnen regelen bij buitenlandse dienstverleners die Europees inloggen aanbieden.

Wat zijn de inlogmiddelen voor Nederland?

De EER-lidstaten hebben een eigen nationaal inlogmiddel. Om daarmee in te loggen bij overheidsorganisaties in een ander EER-land, moet het nationaal inlogmiddel eerst goedgekeurd worden door een commissie waarin EER-lidstaten zijn vertegenwoordigd.

De Nederlandse inlogmiddellen zijn:

Lees hier over eHerkenning aanvragen.

Hoe werkt eIDAS?

Burgers, bedrijven en organisaties uit een ander EER-land willen bij uw organisatie online zaken regelen

Uw organisatie moet aan 2 eisen voldoen:

  • Uw organisatie is een publieke organisatie of een organisatie met een publieke taak. (Bijvoorbeeld gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, zorgverzekeraars en pensioenfondsen.)
  • Nederlandse ondernemers kunnen bij u inloggen met inlogmiddelen met een betrouwbaarheidsniveau 'substantieel' of 'hoog'. (Bijvoorbeeld met eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 of hoger)

Voorbeeld: Een Duitse automobilist krijgt een verkeersboete in Nederland. Hij logt in met zijn Duitse inlogmiddel, ‘neuer Personalausweis’, bij het Nederlandse Centraal Justitieel Incassobureau. Dat is mogelijk, want het ‘neuer Personalausweis’ is een Europees erkend inlogmiddel.

Om hen toegang te geven heeft uw organisatie een aansluiting op een eHerkenningsmakelaar nodig. Hoe de implementatie in zijn werk gaat, hangt af van uw systemen en gegevens die u per dienst nodig heeft. Bekijk voor meer informatie ook op www.logius.nl/diensten/eIDAS

U bent ondernemer en u wilt over de grens online zaken regelen

Bedrijven en organisaties die over de grens online zaken willen regelen hebben daarvoor eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger nodig. Ook moet eHerkenning geschikt worden gemaakt voor gebruik over de grens. De leverancier die eHerkenning heeft uitgegeven helpt hierbij. Lees hier over eHerkenning aanvragen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)