eIDAS: zaken regelen in EU met inlogmiddel

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Werkt uw organisatie met eHerkenning en DigiD? En heeft u een publieke taak? Dan moeten Europese burgers en bedrijven sinds september 2018 ook bij u kunnen inloggen met een door Europa erkend nationaal inlogmiddel. Dit staat in de eIDAS-verordening.

Wat is eIDAS?

eIDAS is een Europese verordening en staat voor Electronic Identities And Trust Services. De Europese Unie wil met de eIDAS-verordeningExternal link het makkelijker en veiliger maken voor burgers en bedrijven om binnen Europa online zaken te regelen. Onderdeel daarvan is: over de grens inloggen met een eigen nationaal inlogmiddel. In Nederland is dat DigiD voor burgers en eHerkenning voor bedrijven. Nationale inlogmiddelen moeten eerst Europees goedgekeurd zijn. Pas dan kunnen burgers en bedrijven ermee inloggen bij de overheid van een andere EU-lidstaat of EER-lidstaat.

Hoe werkt eIDAS?

Een Duitse automobilist krijgt een verkeersboete in Nederland. Hij logt met zijn Duitse inlogmiddel, ‘neuer Personalausweis’, in bij het Nederlandse Centraal Justitieel Incassobureau. Dat kan. Want het ‘neuer Personalausweis’ is door Europa goedgekeurd als inlogmiddel.

Moet uw organisatie voldoen aan de eIDAS-verplichtingen?

Europese burgers en bedrijven moeten bij u kunnen inloggen als u voldoet aan deze 2 criteria:

  1. Uw organisatie is een publieke organisatie of een organisatie met een publieke taak. (Bijvoorbeeld gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries, zorgverzekeraars en pensioenfondsen.)
  2. Nederlandse bedrijven kunnen bij u inloggen met inlogmiddelen met een betrouwbaarheidsniveauExternal link substantieel of hoog. (Bijvoorbeeld DigiD (niveau 3 en 4) of eHerkenning met het niveau substantieelExternal link en hoogExternal link.)

Hoe voldoet u aan de eIDAS-verplichting?

Om Europese burgers en bedrijven toegang te geven, heeft uw organisatie een aansluiting op een eHerkenningsmakelaarExternal link nodig. Hoe de implementatieExternal link in zijn werk gaat, hangt af van uw systemen en gegevens die u per dienst nodig heeft. Bekijk voor meer informatie ook het magazine over eIDASExternal link.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven