Eisen aan stralingsartsen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Als u als stralingsarts wilt werken, moet u bepaalde diploma's hebben. Ook moet u zich inschrijven in deze registers:

U moet zich iedere 5 jaar herregistreren om te mogen blijven werken als stralingsarts. Hiervoor moet u genoeg werkervaring hebben en uw vakkennis bijhouden door na- en bijscholing te volgen. Elk register heeft zijn eigen eisen voor herregistratie.

Buitenlandse stralingsartsen

Wilt u als buitenlandse stralingsarts in Nederland werken? Dan moet u zich ook in deze registers laten inschrijven. Stralingsarts is in Nederland een beschermd beroep. Uw opleiding en ervaring moeten voldoende vergelijkbaar zijn met de Nederlandse beroepseisen. Daarnaast moet u de Nederlandse taal goed beheersen.

Als u uit een EU-land of Zwitserland komt, kunt u erkenning van uw diploma en ervaring aanvragen bij het CIBG. Heeft u buiten de EU of Zwitserland uw diploma's gehaald en daar ook gewerkt? Dan moet het CIBG uw medische diploma's waarderen.

Dit artikel is gerelateerd aan: