Werken met straling

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Werkt u met ioniserende straling? Dan zijn daar strenge regels voor. Ioniserende straling wordt ook wel radioactieve straling genoemd. Deze straling kan schadelijk zijn voor mensen, dieren en milieu.

Regels voor ioniserende straling

Ioniserende straling komt bijvoorbeeld van radioactieve stoffen, ertsen, splijtstoffen, natuurlijke bronnen en röntgentoestellen. In de Kernenergiewet staan regels voor het bezitten, werken met en vervoeren van stoffen of producten met straling. Ook leest u hierin wanneer u een vergunning moet aanvragen of uw stoffen en toestellen moet registreren. Aanvragen en registreren doet u bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS).

Keuring door stralingsarts

Werknemers in bijvoorbeeld kerncentrales en ziekenhuizen krijgen te maken met ioniserende straling. Kunnen uw werknemers blootstaan aan een stralingsdosis hoger dan 6 millisievert (mSv) per jaar? Dan moet een geregistreerde stralingsarts medische onderzoeken en regelmatig (periodieke) keuringen uitvoeren bij uw personeel. De stralingsarts is onderdeel van uw arbodienst of werkt er nauw mee samen. Is de stralingsdosis lager dan 6 mSv? Dan is medisch onderzoek niet verplicht.

Uw medewerkers krijgen een medisch onderzoek voordat ze met straling gaan werken. Daarna krijgen ze regelmatig medische keuringen. Werkt uw medewerker niet langer met straling? Dan krijgt hij weer een medisch onderzoek. Op de website van het RIVM vindt u een overzicht van de wetgeving voor medische stralingstoepassingen.

Controleren van veiligheidsmaatregelen

Blijkt uit het onderzoek van de stralingsarts dat er meer maatregelen nodig zijn? Dan is uw arbodienst hiervoor verantwoordelijk. Verder bent u verplicht om een stralingsbeschermingsdeskundige te laten controleren of de veiligheidsmaatregelen worden nageleefd. De stralingsbeschermingsdeskundige moet uw plannen en de risico's die daarbij horen beoordelen.

Registratie van straling

Dosimetrische diensten geven persoonlijke controlemiddelen (persoonsdosismeters) uit. Hiermee kunt u bekijken in welke mate uw werknemers aan ioniserende straling blootgesteld zijn. De dosimetrische dienst moet erkend zijn door de ANVS. Het Nationaal Dosis Registratie- en Informatie Systeem (NDRIS) is het Nederlandse systeem voor registratie van de stralingsdosis door radiologische werkers. Stralingsdeskundigen kunnen er hun dosishistorie opvragen of, als ze als externe medewerker werken, een stralingspaspoort aanvragen.

Toezicht op handelingen

U bent verplicht om een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming bepaalde handelingen te laten doen. Of toezicht op de handelingen te laten houden. Dit zijn handelingen waarvoor een registratie of vergunning nodig is en handelingen waarbij het veiligheidsrisico hoog is.

Digitaal vergunning aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de kernenergiewetvergunning en de erkenning dosimetrische dienst digitaal aanvragen bij de ANVS. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.