Energie-investeringsaftrek (EIA)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Belastingdienst | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Investeert u in energiebesparende technieken? Of in energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrekExterne link (EIA). Deze investeringen zijn dan aftrekbaar van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Staat een bedrijfsmiddel op de energielijstExterne link van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)? Dan komt het in aanmerking. U kunt jaarlijks een voorstel indienen voor nieuwe bedrijfsmiddelen.

Wanneer komt u in aanmerking?

  • Uw onderneming is belastingplichtig en in Nederland gevestigd.
  • U investeert een minimumbedrag van € 2.500.
  • U hebt de vereiste vergunningen. Welke dit zijn, hangt af van uw investering.
  • Het bedrijfsmiddel is nog niet algemeen gangbaar in Nederland.
  • U maakt niet tegelijk gebruik van de SDE+.

Desinvesteringsbijtelling

Verkoopt of schenkt u de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar na uw investering? En is de totale waarde meer dan € 2.300? Dan moet u een deel van de aftrek terugbetalen via de desinvesteringsbijtellingExterne link.

Hoe kunt u aanvragen?

U meldtExterne link de investering bij RVO.nl.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland