Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bent u producent van duurzame energie? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de productie van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbare warmte of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit, en hernieuwbaar gas. Dit valt onder de regeling Stimulering Duurzame EnergieproductieExterne link (SDE+).

Er zijn 6 categorieën energie die in aanmerking komen:

  • biomassa
  • geothermie
  • water
  • wind (land, meer en dijk)
  • wind op zee
  • zon

Wanneer komt u in aanmerking?

Alleen de goedkoopste vormen van duurzame energie komen voor subsidie in aanmerking. Voor de verschillende vormen van duurzame energieproductie gelden verschillende voorwaarden. U moet onder andere een haalbaarheidsstudie indienen. Bij geothermie hebt u een opsporingsvergunning en een geologisch onderzoek nodig.

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt de subsidie aan via RVO.nlExterne link. De najaarsronde 2019 is open van 29 oktober 2019, 9.00 uur tot 14 november 2019, 17.00 uur.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland